พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทอน ชำนิ 2015-07-07/14:24:28
165
0
2
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามภาวะหนี้สิน กข.คจ.บ้านโคกล่าม ม.7ต.โคกล่าม ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-07/14:04:36
184
0
3
การพัฒนา OTOP ร่วมจัดนิทรรศการโครงการประชาสัมพันธ์ไหมปลอดภัย ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-07/13:56:03
177
0
4
อื่นๆ ฉลองครบรอบ 1 ปี ถนนเซราะกราว ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/13:52:20
160
1
5
การพัฒนา OTOP รับรางวัลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-07/13:51:52
133
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/13:43:07
152
0
7
การพัฒนา OTOP ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ไหมปลอดภัย ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-07/13:42:37
156
0
8
การพัฒนา OTOP ร่วมอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ไหมปลอดภัย ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-07/13:35:37
149
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/13:26:40
142
0
10
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-07/13:25:04
152
0
11
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/13:22:02
150
0
12
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ บ้ายไผ่ หมู่ 2 ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-07/13:01:53
11503
3349
13
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน พยม บ้านกรวด 2015-07-07/12:47:25
127
0
14
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-07-07/12:34:05
118
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมครบรอบ 1 ปี ตลาดเซราะกราว กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-07-07/12:31:54
139
5
16
โครงการเชิดชูเกียรติ การประกวดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ตามโครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-07-07/12:21:58
132
0
17
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ร่วมประชุมหน่วยรับตรวจราชการ เขต 13-14 รอบไตรมาส กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-07-07/12:15:36
131
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมงานโครงการของภาคีการพัฒนา(กศน.)หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบกระทรวงมหาดไทย สวาท หนองหงส์ 2015-07-07/12:05:32
194
0
19
การพัฒนา OTOP จัดแสดงสินค้า OTOP ณ ถนนเซราะกราว พยม บ้านกรวด 2015-07-07/11:51:44
142
0
20
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ตรวจสอบ สนับสนุน กองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-07/11:25:30
119
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ] 191 [ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]