พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมิน เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-24/14:50:59
7315
2718
2
อื่นๆ จัดเเสดงเเละนำเสนอสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน บนพื้นที่เบรคพ้อยท์ ถนนคนเดินเซราะกราว วัชรินทร์พร เมือง 2015-06-24/14:44:50
122
0
3
อื่นๆ ร่วมงาน OTOP ภูมิภาค กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-24/14:36:11
138
0
4
การประชาสัมพันธ์ จัดเเสดงเเละนำเสนอสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน บนพื้นที่เบรคพ้อยท์ ถนนคนเดินเซราะกรา กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-24/14:31:49
142
0
5
อื่นๆ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. วัชรินทร์พร เมือง 2015-06-24/14:29:54
134
0
6
อื่นๆ โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พอ.สว. ครั้งที่1/2558 ตำบลเมืองฝาง กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-24/14:26:35
139
0
7
การพัฒนา OTOP ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เบญจพร ปะคำ 2015-06-24/14:19:17
144
0
8
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-24/13:58:15
143
0
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมประเดือน คกส.จ เพ็ญพิไล ส่งเสริมฯ 2015-06-24/13:55:31
160
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมติดตามการชำระหนี้ เพ็ญพิไล ส่งเสริมฯ 2015-06-24/13:43:36
135
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต้อนรับคณะรัฐมนตรี จาก ประเทศกัมพูชา เพ็ญพิไล ส่งเสริมฯ 2015-06-24/13:40:46
152
0
12
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. 1 หมู่บ้าน 1 ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบุรีรัมย์ จากข้อมูล จปฐ. สุชาติ พุทไธสง 2015-06-24/13:38:39
129
0
13
การพัฒนา OTOP ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถผู้ผลิตผู้ประกอบการ เบญจพร ปะคำ 2015-06-24/13:13:42
176
0
14
อื่นๆ โครงการ "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) 1 หมู่บ้าน 1 ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบุรีรัมย์" อำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-24/12:43:18
125
0
15
อื่นๆ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-24/12:26:32
128
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดงาน otop ภูมิภาค เพ็ญพิไล ส่งเสริมฯ 2015-06-24/11:09:13
148
0
17
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติเงินโครงการ กข.คจ.บ้านสัมพันธ์ ม.12 ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-24/10:38:01
141
0
18
การพัฒนา OTOP ร่วมประชุมการดำเนินกิจกรรมถนนคนเดิน : เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท และ ร่วมประชุมเตรียมดำเนินงานกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุข ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-24/10:24:40
112
0
19
อื่นๆ ออกตรวจติดตาม นิเนศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุขฯ ในเขตเทศบาลศรีสตึก นที คูเมือง 2015-06-23/17:22:21
117
0
20
อื่นๆ ประชุมคณะทำงาน Core Team อำเภอสตึก เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2015-06-23/17:19:47
189
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] 202 [ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]