พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ออกตรวจติดตาม นิเนศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุขฯ ตำบลเมืองแก นที คูเมือง 2015-06-23/17:15:05
113
0
2
อื่นๆ ออกตรวจติดตาม นิเนศการขับเคลื่อนโครงการบุรีรัมย์สันติสุขฯ ตำบลหนองใหญ่ นที คูเมือง 2015-06-23/17:11:53
119
0
3
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-23/16:56:14
100
0
4
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-23/16:51:05
121
0
5
การพัฒนา OTOP ร่วมงาน OTOP ภูมิภาค ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-23/16:21:21
145
0
6
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่ม OTOP นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-06-23/16:16:35
128
0
7
อื่นๆ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-23/12:26:00
128
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมอนัติเงินยืมโครงการ กข.คจ. ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-23/12:16:03
124
0
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ คกสต.และสมาชิก สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-23/11:57:10
117
0
10
อื่นๆ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาตรฐานใหม่ ไชยยา โนนดินแดง 2015-06-23/11:49:27
198
1
11
อื่นๆ ตลาดเซาะกราว วอคกิ้งสตรีท ว่าง บ้านกรวด 2015-06-23/11:40:57
174
0
12
อื่นๆ ร่วมต้อนรับผู้มาร่วมงาน OTOP ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-23/11:32:46
144
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมการดำเนินงาน คกสต. อำเภอคูเมือง พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-23/11:29:24
130
0
14
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะทำงานotop ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-06-23/11:22:43
123
0
15
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนหมู่บ้านธรรมนูญ 9 ดี อำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-06-23/11:18:58
148
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ชี้แจงการดำเนินงานกองทุน มุกดา ส่งเสริมฯ 2015-06-23/11:02:14
154
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุมท้องถิ่นสัญจรอำเภอบ้านกรวด อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-23/11:01:18
137
0
18
องค์กรสตรี สนับสนุนเครือข่ายองค์กรสตรีเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ประหยัด เมือง 2015-06-23/10:56:24
116
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คลีนิกเคลื่อนที่ พอสว. บำบัดทุกข์ บำรุงสุข มุกดา ส่งเสริมฯ 2015-06-23/10:55:13
141
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปิดงาน otop ภูมิภาค มุกดา ส่งเสริมฯ 2015-06-23/10:49:59
145
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ] 203 [ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]