พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการเชิดชูเกียรติ จัดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-06-22/10:32:50
163
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-06-22/10:30:00
155
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ บ้านห้วยอุดม ม.๙ ต.จันดุม อ.พลับพลาชัย ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-06-22/10:23:44
182
5
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.) เบญจพร หนองกี่ 2015-06-22/09:52:57
173
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ประเภทสงเคราะห์ เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-06-22/09:50:17
199
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อบรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-22/09:44:37
178
0
7
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน เบญจพร หนองกี่ 2015-06-22/09:37:49
170
0
8
อื่นๆ อำเภอเคลื่อนที่(อำเภอยิ้ม) ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-06-22/09:36:39
161
0
9
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ร่วมเป็นกำลังใจเยาวชน ประกวดร้องเพลง"ลูกทุ่งเยาวชนโอท๊อป" ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-22/09:25:40
123
0
10
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดบั้งไฟสวยงามและขบวนฟ้อนรำสวยงาม ประจำปี 2558 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-22/09:13:40
130
0
11
อื่นๆ otop ภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ สุชาติ พุทไธสง 2015-06-22/09:05:44
132
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมตรวจสอบความเสียหายการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำโรงน้อย ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-21/12:31:19
10984
3548
13
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโอทอป ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-21/12:27:45
161
0
14
การพัฒนา OTOP ร่วมงานพิธีเปิดงานโอทอปภูมิภาค จังหวัดบุีรีรัมย์ ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-06-21/12:25:14
156
0
15
การประชาสัมพันธ์ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน OTOP ภูมิภาค ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-21/12:03:59
170
0
16
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมคลีนิคแก้จนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ศรัญญา เมือง 2015-06-20/21:50:33
130
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ครั้งที่ 2 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-06-20/15:00:19
129
0
18
การพัฒนา OTOP พากลุ่ม OTOP ศึกษาดูงาน OTOP ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-20/01:17:13
115
0
19
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิด OTOP ภูมิภาค ณัฐชัย ห้วยราช 2015-06-20/01:05:31
126
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด(คกส.จ) เบญจพร ปะคำ 2015-06-19/20:37:51
155
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ] 205 [ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]