พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช.ไตรมาสที่3 สมชิต โนนดินแดง 2015-06-16/13:36:24
148
0
2
การพัฒนา OTOP ติดตามสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหม วิจิตรา เมือง 2015-06-16/13:19:53
139
0
3
การพัฒนา OTOP ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจำหน่วย OTOP ภูมิภาค สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-06-16/13:18:18
109
0
4
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่มอาชีพ OTOP ประหยัด เมือง 2015-06-16/13:13:41
113
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศรัญญา เมือง 2015-06-16/13:04:48
117
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.ต.) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-16/11:54:57
107
0
7
อื่นๆ การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-16/10:56:04
95
0
8
อื่นๆ ประชุมสัญจรคณะกรรมการตำบลโคกสนวน ประจำเดือนมิถุนายน สุพจน์ ชำนิ 2015-06-16/10:52:43
118
0
9
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงาน OTOP อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-16/10:32:45
100
0
10
อื่นๆ ร่วมประเมินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยเเล้งปี 2558 อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-16/10:25:09
108
0
11
อื่นๆ ร่วมประชุมความมั่นคงระดับตำบล เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-06-16/10:07:06
119
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ นิศากร นางรอง 2015-06-16/10:01:37
9750
3220
13
อื่นๆ ประเมินติดตามงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาเกษตรกรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-16/10:00:47
102
0
14
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมครัวเรือนยากจนตนเกณฑ์ จปฐ. ประจำปี ๒๕๕๗ สุนทราพร นางรอง 2015-06-16/09:50:27
133
0
15
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ สุนทราพร นางรอง 2015-06-16/09:46:54
119
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกหมู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการเชิดชูเกียรติ สุนทราพร นางรอง 2015-06-16/09:40:55
143
0
17
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group สุนทราพร นางรอง 2015-06-16/09:33:33
159
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-16/09:24:21
106
0
19
อื่นๆ ติดตาม สนับสนุน การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-06-15/23:17:20
9748
3262
20
การประชาสัมพันธ์ เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเวปไซต์สำนักงาน กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-15/22:40:59
10089
3630

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ] 211 [ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]