พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-06-10/14:32:33
175
0
2
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มโอทอป สุรชัย ลำปลายมาศ 2015-06-10/14:24:54
155
0
3
อื่นๆ ประชุมสัญจรกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลสะเดา สุทิศ นางรอง 2015-06-10/14:21:06
161
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการเชิดชูเกียรติฯ ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-06-10/14:00:44
157
1
5
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-10/13:49:14
115
0
6
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-10/13:39:41
146
0
7
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 อำพร ลำปลายมาศ 2015-06-10/13:37:22
120
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมสถานที่จัดประกวดเชิดชูเกียติ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-10/13:34:03
149
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมเตรียมรับการประเมินคัดเลือกหมู่บ้าน ศพพ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-10/13:10:15
122
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 3558 คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-10/12:39:51
131
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-10/12:28:32
133
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระบบมาตรฐานอบรมกระบวนพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระบบมาตรฐาน ssg คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-10/12:25:47
123
0
13
การพัฒนา OTOP ประชุมให้ความรู้ การพัฒนาสินค้า OTOP วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-10/12:09:13
134
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-06-10/11:52:29
138
0
15
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-06-10/11:18:48
166
0
16
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ กข.คจ. ประหยัด เมือง 2015-06-10/11:08:35
121
0
17
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ชมพู บ้านกรวด 2015-06-10/09:55:08
202
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ อดุลย์ ห้วยราช 2015-06-10/09:50:35
152
0
19
อื่นๆ จังหวัดเคลื่อนที่ ชมพู บ้านกรวด 2015-06-10/09:43:21
156
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ อบรมโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SMART Saving Group ชมพู บ้านกรวด 2015-06-10/09:20:15
149
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ] 221 [ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]