พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การถ่ายทำวีดีทัศน์ พนิดา กระสัง 2015-06-09/11:20:49
131
0
2
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำตำบลหนองบอน ณธีพัฒน์ ประโคนชัย 2015-06-09/11:04:33
185
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการผู้นำการพัฒนา พนิดา กระสัง 2015-06-09/11:04:29
134
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้าน%E รณกร พลับพลาชัย 2015-06-09/10:28:24
155
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุน การซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน ว่าง ประโคนชัย 2015-06-09/10:26:11
170
0
6
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมประชุมระดับตำบลเพื่อชี้แจง ข้อราชการในส่วนของงานพัฒนาชุมชน ว่าง ประโคนชัย 2015-06-09/10:20:33
166
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-06-09/10:18:45
206
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-06-09/10:11:38
161
0
9
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนหมูบ้าน OVC จาก บ้านกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ว่าง ประโคนชัย 2015-06-09/10:11:35
187
0
10
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-06-09/10:09:25
170
0
11
อื่นๆ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาตำบล พชกร ละหานทราย 2015-06-09/10:09:16
149
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ 9 มิ.ย.58 ประชุมโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่ระดับมาตรฐาน ssg ว่าง หนองกี่ 2015-06-09/10:06:31
171
0
13
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-06-09/10:04:57
176
0
14
การประชาสัมพันธ์ 8 มิ.ย.58 ร่วมจัดรายการวิทย ที่ สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MSZ.ุ สุดใจ หนองกี่ 2015-06-09/10:02:02
170
0
15
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-06-09/09:59:34
167
0
16
อื่นๆ 9 มิ.ย.58 ร่วมกิจกรรมเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย สุดใจ หนองกี่ 2015-06-09/09:57:31
184
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-06-09/09:55:24
149
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สู่มาตรฐาน (SMART Saving Group) อัญชัญ บ้านกรวด 2015-06-09/09:46:25
199
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ ซักซ้อมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี58 กฤษฎา สตึก 2015-06-09/09:34:01
160
0
20
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-06-09/09:31:08
172
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ] 224 [ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]