พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘ ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-06-09/09:19:00
156
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองหว้าตำบลละรวด อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ ทอน ชำนิ 2015-06-09/08:08:06
153
0
3
โครงการเชิดชูเกียรติ ซักซ้อมสร้างความเข้าใจการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ทวีชัย นางรอง 2015-06-08/23:03:41
183
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมความพร้อมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ สุทิศ นางรอง 2015-06-08/22:59:21
161
0
5
อื่นๆ สนับสนุน กองทุนชุมชนเมืองเพื่มทุนระยะที่3 เพ็ญทิพา ยุทธศาสตร์ฯ 2015-06-08/21:24:26
169
0
6
การพัฒนา OTOP .นำกลุ่มเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิการผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP ด้านการผลิต วรภาดา ห้วยราช 2015-06-08/20:08:34
172
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ทรงศักดิ์ ประโคนชัย 2015-06-08/19:38:56
258
1
8
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-08/17:29:57
117
0
9
อื่นๆ การบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-06-08/17:24:25
156
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมผู้นำอช.ประกวด อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-08/17:03:49
171
0
11
อื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม 9ดี ยุพาพิน เมือง 2015-06-08/16:32:51
182
0
12
อื่นๆ ร่วมประชุม โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่1/2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-06-08/16:29:59
164
0
13
PA ตรวจแฟ้ม IPA และ PA ประจำเดือนมิถุนายน ปัฏิมาศ กระสัง 2015-06-08/16:13:59
202
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเชิดชูเกียรตเครือยข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2558 อ.ลำปลายมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-06-08/16:08:40
134
0
15
การประชาสัมพันธ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2558 สนง.อ.พุทไธสง จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโอทอป เช่น หมอน ผ้าฝ้าย ขาว เสื้อ กระเป๋า ฯลฯ ตามหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ. สว. ณ. ร.ร.บ้านยางนกคู่ ต.บ้านยาง อ.พุทไธสง กฤษฎา สตึก 2015-06-08/16:00:37
182
0
16
อื่นๆ ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชุมเห็ด วิจิตรา เมือง 2015-06-08/15:51:45
185
1
17
การประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหลักเขต ประจำเดือน มิถุนายน 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-08/15:42:49
11435
3120
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อดุลย์ ห้วยราช 2015-06-08/15:41:43
166
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมผู้นำอช.ประกวด อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-08/15:34:38
139
0
20
โครงการ กข.คจ. ประชุมครัวเรือนเป้าหมายโครงการกข.คจ. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-06-08/15:31:03
145
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ] 225 [ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]