พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม B-PR อัญชัญ บ้านกรวด 2015-05-29/11:01:22
128
0
2
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมระบบ b - pr สุชาติ พุทไธสง 2015-05-29/10:55:57
188
0
3
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทดสอบ อบรม b-pr นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-05-29/10:55:50
223
0
4
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-report,E-PR ณธีพัฒน์ ประโคนชัย 2015-05-29/10:55:46
171
0
5
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมระบบ วณาภรณ์ นาโพธิ์ 2015-05-29/10:55:33
166
0
6
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม b-pr สุพจน์ ชำนิ 2015-05-29/10:55:33
145
0
7
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจการรายงานผ่านระบบเทคโนฯสารสนเทศของ สพจ.บุรีรัมย์ รณกร พลับพลาชัย 2015-05-29/10:55:12
153
0
8
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม B-pr ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-05-29/10:54:58
150
1
9
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม B pr สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-05-29/10:54:45
135
0
10
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม B-Pr วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-29/10:54:43
137
0
11
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม bpr อมรรัตน์ แคนดง 2015-05-29/10:54:42
167
1
12
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม ITman ครับผม เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-05-29/10:54:38
125
0
13
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม B-PR กฤษฎาพงศ์ โนนดินแดง 2015-05-29/10:54:36
146
0
14
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม B-PR กฤษฎา สตึก 2015-05-29/10:54:34
134
0
15
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม b-pr รณภพ สารสนเทศฯ 2015-05-29/10:54:33
112
0
16
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมB pr ทานตะวัน บ้านด่าน 2015-05-29/10:54:32
147
0
17
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้โปรแกรม BPR ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-05-29/10:54:30
185
1
18
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมB-PR สุดารัตน์ สตึก 2015-05-29/10:53:18
139
1
19
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม ไอทีเเมน(IT Man) การใช้งานระบบ B-PR กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-29/10:52:43
15987
48873
20
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุม IT MAN การใช้งานระบบ B-PR ธีรวุฒิ กระสัง 2015-05-29/10:52:14
126
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ] 237 [ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]