พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สุภาภรณ์ เมือง 2015-06-02/13:18:32
114
0
2
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-06-02/12:30:22
116
0
3
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมโครงการ กข.คจ.เพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-06-02/12:08:35
187
0
4
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๗ สุนทราพร นางรอง 2015-06-02/11:48:16
184
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเป้าหมาย จันทกานต์ นางรอง 2015-06-02/11:41:14
164
0
6
การพัฒนา OTOP ประชุมร่มเครือข่ายOTOPและผู้จำหน่ายOTOPถนนเซราะกราว ศิริลักษณ์ ลำปลายมาศ 2015-06-02/10:22:06
173
0
7
อื่นๆ ถนนคนเดินเซราะกราว ธีรวุฒิ กระสัง 2015-06-02/09:53:43
110
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมผู้ขายของถนน เชาะกราว ทอน ชำนิ 2015-06-02/09:44:47
135
0
9
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ทีมปฏิบัติการตำบล ติดตามดูแล ครัวเรือนยากจน อำเภอพลับพลาชัย รณกร พลับพลาชัย 2015-06-01/18:23:03
166
1
10
อื่นๆ ร่วมบุญทอดผ้าป่างานเทศมหาชาติ บ้านนาใหม่ ต.หัวถนน อ.นางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-06-01/14:12:54
149
0
11
การพัฒนาเครือข่าย OTOP เครือข่ายโอทอปอำเภอแคนดง จัดบู้ทจำหน่ายสินค้าในงานประเพณีบุญบั้งไฟอ.แคนดง ปี2558 อมรรัตน์ แคนดง 2015-05-30/15:02:29
196
0
12
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP การสนับสนุนการเพิ่มทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า ศรัญญา เมือง 2015-05-30/13:42:58
141
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน สุชาติ พุทไธสง 2015-05-29/21:54:32
123
0
14
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มบายศรีจากผ้า พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-05-29/19:35:17
148
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน ต.สะเดา หนองไทร หนองโสน สุทิศ นางรอง 2015-05-29/15:57:43
171
0
16
อื่นๆ ติดตามกองทุนหมู่บ้านฯ ที่ทบทวนการขอเพิ่มทุนระยะที่ 3 เพ็ญทิพา ยุทธศาสตร์ฯ 2015-05-29/15:33:59
184
0
17
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนพัฒนาการอำเภอ เดโช ยุทธศาสตร์ฯ 2015-05-29/13:38:45
175
0
18
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรม B- PR พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-05-29/12:04:08
179
0
19
การพัฒนา OTOP ออกเยี่ยมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สมชิต โนนดินแดง 2015-05-29/12:02:15
179
0
20
อื่นๆ ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ ครั้งที่ 5/2558 เฉลิมศรี อำนวยการ 2015-05-29/11:49:19
144
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ] 237 [ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]