พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพ กข.คจ.รอบ 2บ้านห้วยมะไฟ หมู่ที่ ๙ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาส อร่าม คูเมือง 2015-05-25/12:45:26
167
0
2
อื่นๆ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-05-25/10:59:16
201
0
3
อื่นๆ ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อเพิ่มทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่3 กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-25/10:34:53
155
0
4
การพัฒนา OTOP สนับสนุนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-05-25/09:49:58
137
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมโครงการ Smart Saving Group ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-05-25/09:40:07
157
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สาธิต อาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบขยายผล (งบเพิ่มเติม) เบญจพร หนองกี่ 2015-05-25/09:32:38
183
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหายโศก กฤษฎา สตึก 2015-05-25/09:12:02
180
0
8
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับผ้าสิ้นตีนแดง กฤษฎา สตึก 2015-05-25/09:02:01
175
0
9
อื่นๆ กิจกรรมถนนคนเดิน:เซราะกราววอล์คกิ้งสตรีท เบญจพร ปะคำ 2015-05-24/19:47:07
167
0
10
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลเสม็ด และตำบลสะแกซำ สุภาภรณ์ เมือง 2015-05-24/17:25:10
136
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ท่านผู้ว่าฯ เสรี. ศรีหะไตร. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสนวนนอก วรภาดา ห้วยราช 2015-05-24/16:49:22
251
0
12
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP เยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นOTOP วรภาดา ห้วยราช 2015-05-24/14:24:41
202
0
13
อื่นๆ สนับสนุนการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่3 ประหยัด เมือง 2015-05-24/10:33:36
152
0
14
องค์กรสตรี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดบุรีรัมย์สัญจร เบญจพร ปะคำ 2015-05-24/09:37:07
167
0
15
พช.ใสสะอาด ประชุมติดตาม สนับสนุน ทีม สพอ.บ้านด่าน รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/13:26:19
155
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมยาม ถามข่าวพี่น้องบ้านตะครอง อำเภอกระสัง รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/13:23:03
163
0
17
การพัฒนา OTOP ส่งกำลังใจน้องๆเยาวชน แปรรูปผ้า รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/13:19:23
160
0
18
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุนการพัฒนาโอทอปห้วยราช รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/01:17:18
171
0
19
พช.ใสสะอาด ร่วมประชุมทีมงาน สพอ.ห้วยราช รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/01:14:11
161
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนงานหมู่บ้าน ศก.พพ.ต้นแบบ รัชนี อำนวยการ 2015-05-23/01:07:54
152
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ] 243 [ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]