พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP รายงานข้อมูลไหม อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:22:22
121
0
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:18:39
128
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน รับเงินขวัญถุงพระราชทาน ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐพร โนนดินแดง 2016-08-16/17:14:20
123
0
4
การพัฒนา OTOP การติดตามสนับสนุนกลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ศรัญญา เมือง 2016-08-16/16:18:31
139
0
5
การพัฒนา OTOP การสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพทอผ้าไหม ศรัญญา เมือง 2016-08-16/16:15:43
100
0
6
การพัฒนา OTOP การสนับสนุนการพัฒนากลุ่มทอผ้าไหม ศรัญญา เมือง 2016-08-16/16:09:35
141
0
7
การพัฒนา OTOP การสนับสนุนการพัฒนากลุ่มอาชีพ ศรัญญา เมือง 2016-08-16/16:07:26
93
0
8
การพัฒนา OTOP จัดกิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2016-08-16/16:05:21
112
0
9
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การให้คำปรึกษาด้านการตลาด ศรัญญา เมือง 2016-08-16/16:04:39
87
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ การติดตามผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศรัญญา เมือง 2016-08-16/15:58:28
92
0
11
อื่นๆ ร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้าน ภรภัทร หนองหงส์ 2016-08-16/15:58:16
110
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ การติดตามผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศรัญญา เมือง 2016-08-16/15:52:49
92
0
13
องค์กรสตรี ร่วมประชุมองค์กรสตรีตำบลถลุงเหล็กเตรียมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ศรัญญา เมือง 2016-08-16/13:04:06
103
0
14
องค์กรสตรี ร่วมประชุมองค์กรสตรีตำบลพระครูเตรียมงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 ศรัญญา เมือง 2016-08-16/13:02:53
98
0
15
องค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมองค์กรสตรี ศรัญญา เมือง 2016-08-16/11:56:42
91
0
16
การพัฒนา OTOP จัดตั้งกลุ่มถักกระเป๋าเชือกร่ม สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:41:18
126
0
17
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ตลาดนัดเซาะกราว สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:40:21
124
0
18
การประชาสัมพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:38:20
115
0
19
องค์กรสตรี เตรียมงานวันแม่ สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:36:11
116
0
20
องค์กรสตรี รวมพลังองค์กรสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ/วันสตรีไทย ปี 2559 สุพัตรา เมือง 2016-08-16/11:34:42
112
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]