พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-05-06/15:59:40
158
0
2
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2558 วิวัฒน์ อำนวยการ 2015-05-06/14:18:49
164
0
3
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายใน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2015-05-06/14:11:15
144
0
4
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ กาถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล พนิดา กระสัง 2015-05-06/14:03:52
161
0
5
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-05-06/13:54:22
159
0
6
PA ประชุมการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กร สู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฎิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 ศักดิ์ชาย พุทไธสง 2015-05-06/13:45:31
186
1
7
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏบัติราชการภายในระดับหน่วยงาน ธนวัฒน์ พลับพลาชัย 2015-05-06/13:41:13
163
0
8
การประชาสัมพันธ์ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-06/13:37:55
10055
3635
9
อื่นๆ การเรียนรู้ระบบรายงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-05-06/13:25:04
195
0
10
อื่นๆ ติดตามสนับสนุน การดำเนินงาน กทบ.ม.11 ตำบล จรเข้มาก (เมื่อ30เม.ย.2558) ว่าง ประโคนชัย 2015-05-06/13:23:29
164
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน ม.3 ต.โคกม้า ว่าง ประโคนชัย 2015-05-06/13:17:57
189
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ ดำเนินการสนับสนุนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน SSG กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชุมชนบ้านโคกเมือง ว่าง ประโคนชัย 2015-05-06/13:15:25
170
0
13
อื่นๆ ร่วมประชุม IPA กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-05-06/13:13:12
156
0
14
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจง ระเบียบ วัตถุประสงค์ ของโครงการ ม.7 ต.โคกตูม ว่าง ประโคนชัย 2015-05-06/13:12:32
159
0
15
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจง ระเบียบ วัตถุประสงค์ ของโครงการ ม.3 ต.จรเข้มาก ว่าง ประโคนชัย 2015-05-06/13:11:48
138
0
16
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจง ระเบียบ วัตถุประสงค์ ของโครงการ ม.8 ต.จรเข้มาก ว่าง ประโคนชัย 2015-05-06/13:11:15
144
0
17
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช.ประจำงวดงานที่ 2 ว่าง ประโคนชัย 2015-05-06/13:09:49
157
0
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2558 สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-05-06/12:59:03
134
0
19
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ถ่ายทอด kpi ชวดล คูเมือง 2015-05-06/11:20:24
164
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรฯ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-05-06/09:28:59
125
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ] 259 [ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]