พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
พช.ใสสะอาด โครงการ"พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พาปฏิบัติธรรมวันพระ" ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:23:30
103
0
2
อื่นๆ ร่วมงานวันสถาปนาเมืองแป๊ะ(บุรีรัมย์) ครบ 240 ปี ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:22:47
110
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศรัญญา เมือง 2016-08-16/10:22:13
83
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:22:01
109
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:21:24
106
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-16/10:14:55
119
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:05:24
85
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:05:21
101
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:04:32
105
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมชี้แจงการเสนอโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:02:47
103
0
11
อื่นๆ งานของดี 80 ปี ลำปลายมาศ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:01:54
109
0
12
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/10:00:38
108
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมการพิจารณาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรระดับอำเภอ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:59:51
100
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:59:02
103
0
15
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่มOTOP ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:58:23
107
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติระดับโซน ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:57:28
102
0
17
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม otop ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:56:45
101
0
18
อื่นๆ ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน กทบ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:51:16
103
0
19
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:50:30
107
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมโครงการ ม.ศศ.พพ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:49:57
107
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]