พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงประชามติ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:49:17
132
0
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมประชามติ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:48:30
106
0
3
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-16/09:47:55
97
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:47:44
102
0
5
อื่นๆ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:46:47
103
0
6
อื่นๆ โครงการเทศกาลเข้าพรรษาข้าราชการเข้าวัด ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-16/09:39:07
104
0
7
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทำน้ำพริก ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-16/09:31:48
95
0
8
อื่นๆ รับชมการประชุมผ่านระบบทางไกล TV พช. ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-16/09:28:43
106
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช.ไตรมาส 4 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-08-16/09:25:01
102
0
10
อื่นๆ ร่วมพิธีวันแม่ 12 สค.59 ศรีสุดา ชำนิ 2016-08-16/09:14:59
101
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2559 รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-16/09:07:47
89
0
12
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียน otop รายใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-16/09:04:03
105
0
13
โครงการ กข.คจ. ลงติดตามการชำระหนี้โครงการ กข.คจ. รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-16/09:03:02
105
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ รุ่งตะวัน ลำปลายมาศ 2016-08-16/08:52:42
93
0
15
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:59:50
131
0
16
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่11 ต. โคกขมิ้น ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:55:27
115
0
17
ผู้นำ อช/อช โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ... ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:49:39
126
0
18
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช.ไตรมาส4 ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:45:32
127
0
19
อื่นๆ รับชม TV พช ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:41:53
123
0
20
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริก ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:38:52
136
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]