พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. หมู่ 8 บ้านหนองขอน ต.โคกขมิ้น ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:35:08
118
0
2
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. หมู่ 13 บ้านทะเมนชัย ต.โคกขมิ้น ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:32:28
130
0
3
การพัฒนา OTOP การส่งผ้าเข้าประกวดในงานศิลปาชีพประทีปไทยOTOPก้าวไกลด้วยพระบารมี ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:25:56
124
0
4
อื่นๆ โครงการเทศกาลเข้าพรรษาข้าราชการเข้าวัด ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:16:47
117
0
5
การประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:11:32
123
0
6
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/23:06:22
128
0
7
การประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/22:57:13
122
0
8
การประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ... ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/22:52:21
118
0
9
การพัฒนาเครือข่าย OTOP เยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/22:43:22
125
0
10
อื่นๆ โครงการเข้าพรรษาข้าราชการเข้าวัด ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/22:35:35
121
0
11
อื่นๆ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ กทบ. ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/22:27:47
127
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/22:20:25
129
0
13
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/22:05:26
124
0
14
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียนOTOP ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/21:53:57
131
0
15
การพัฒนา OTOP รับลงทะเบียนOTOP รายใหม่ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-08-15/21:37:34
120
0
16
อื่นๆ ร่วมพิธีวันแม่ 12 สค.59 อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/18:33:46
99
0
17
อื่นๆ ร่วมปลูกป่า อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/18:30:50
98
0
18
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/18:27:39
97
0
19
อื่นๆ ร่วมรณรงค์การออกเสียงลงประชามติ อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/18:16:09
101
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงประชามติ อำพร ลำปลายมาศ 2016-08-15/18:13:05
171
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]