พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียน OTOP บรรจุส่งเพื่อตรวจรับรองคุณภาพ ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/16:25:24
113
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง พร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพุทไธสงร่วมพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมยื ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:23:34
126
0
3
ศอช.ต. ประชุมกรรมการ ศอช.ต. ต.บ้านแวง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:22:24
118
0
4
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ลงทะเบียน OTOP ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/16:21:53
119
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้าร่วมโครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:20:31
122
0
6
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:19:48
126
0
7
อื่นๆ ดำเนินการประเมินและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านคูณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:17:11
131
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. เพื่อติดตามการคืนเงินยืม ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:15:24
113
0
9
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง จัดโครงการส่งเสรมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมฯ โดยมีผู้นำชุมชนหัวสะพาน และเยาวชนของหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:14:33
129
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:09:32
128
0
11
โครงการ กข.คจ. ลงพื้นที่บ้านจอกเตี้ย ม.7 ต.หายโศก อ.พุทไธสง ให้คำแนะนำ,ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน กขคจ.ของหมู่บ้าน เ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:09:29
142
0
12
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสง นำกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมจำหน่ายผลผลิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ถนนเซราะกราว อ.เมือง บุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:06:56
142
0
13
พช.ใสสะอาด จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอพุทไธสงเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/16:02:14
135
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/16:01:31
123
0
15
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามการพัฒนาลายไหม ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/16:01:22
124
0
16
อื่นๆ จนท.พช.อำเภอพุทไธสง และกลุ่มองค์กรสตรีฯ พร้อมด้วยผู้นำ อช.เข้าร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-10/15:59:03
136
0
17
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:57:59
126
0
18
การพัฒนา OTOP กิจกรรมการพัฒนาผ้าไหม (เขียนทอง) ภัทราวุธ พุทไธสง 2016-08-10/15:54:31
149
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมเชิดชูเกียรติระดับจังหวัด ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-10/15:53:33
119
0
20
อื่นๆ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-08-10/15:51:46
115
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]