พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ เยี่ยมกลุ่มOTOP อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/11:58:26
116
0
2
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมกิจกรรมประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/11:55:10
108
0
3
อื่นๆ ประชุมการพิจารณาโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรระดับอำเภอ อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/11:48:55
107
0
4
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/11:44:04
128
0
5
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือน อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/11:40:42
115
0
6
อื่นๆ งานของดี ของดังลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/11:37:35
118
0
7
อื่นๆ ประชุมชี้แจงการเสนอโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร อำพร ลำปลายมาศ 2016-07-03/11:34:32
110
0
8
อื่นๆ รับชม TV พช ปณิตา พลับพลาชัย 2016-06-30/11:27:29
139
0
9
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประจำปี 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-06-29/20:59:21
121
0
10
การพัฒนา OTOP ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ปณิตา พลับพลาชัย 2016-06-28/20:12:12
125
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงารโครงการ กข.คจ. ปณิตา พลับพลาชัย 2016-06-28/20:08:21
122
0
12
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน กข.คจ. กรกนก ประโคนชัย 2016-06-24/16:07:13
105
0
13
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม อ.ยิ้ม เคลื่อนที่ อ.ประโคนชัย กรกนก ประโคนชัย 2016-06-24/16:04:10
115
0
14
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ กรกนก ประโคนชัย 2016-06-24/15:59:09
123
0
15
โครงการ กข.คจ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ กข.คจ. กรกนก ประโคนชัย 2016-06-24/15:54:02
108
0
16
อื่นๆ การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรกนก ประโคนชัย 2016-06-24/15:49:07
113
0
17
พช.ใสสะอาด ประชุมชี้แจง มอบหมายงานภายใน สนง. กรกนก ประโคนชัย 2016-06-24/15:40:06
119
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปณิตา พลับพลาชัย 2016-06-20/17:41:32
131
0
19
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กและชนบทฯ ปณิตา พลับพลาชัย 2016-06-20/17:37:20
122
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม ปณิตา พลับพลาชัย 2016-06-20/17:34:03
127
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]