พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมโครงการ"พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พาปฏิบัติธรรมวันพระ" ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-05-16/22:23:07
121
0
2
การพัฒนา OTOP คัดสรรโอทอป 2559 ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-16/22:21:37
124
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตการเพาะทานตะวันงอกและทำกระถางปูนซีเมนต์ โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-05-16/22:18:18
109
0
4
การประชาสัมพันธ์ ประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-16/22:18:02
110
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านขามสามัคคี ม.8 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-05-16/22:15:52
129
0
6
อื่นๆ ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-05-16/22:11:20
102
0
7
การพัฒนา OTOP การจำหน่ายสินค้า ถ.เซราะกราว สวนรมย์บุรี จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-05-16/22:04:06
255
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโครงการประชารัฐ กทบ. ธันยพร กระสัง 2016-05-16/17:02:17
178
0
9
การพัฒนา OTOP สนับสนุนกลุ่ม OTOP จำหน่ายสินค้าถนนเซาะกราว ธันยพร กระสัง 2016-05-16/16:57:30
130
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมการส่งบัญชีมอบหมายการงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ธันยพร กระสัง 2016-05-16/16:50:53
127
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-12/21:22:56
111
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-10/23:28:27
114
0
13
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท มอบทุนพัฒนาเด็กชนบท ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-03/17:39:34
209
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-05-02/22:02:58
11662
3162
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมสังเกตุการณ์การจัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ธันยพร กระสัง 2016-05-02/13:45:29
139
0
16
อื่นๆ ติดตามเกษตรกรตัวอย่าง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-05-01/18:10:00
134
0
17
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทีที่ 2 พัชรี ลำปลายมาศ 2016-05-01/18:07:49
128
0
18
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทีที่ 2 พัชรี ลำปลายมาศ 2016-05-01/18:06:27
113
0
19
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท เวทีที่ 2 พัชรี ลำปลายมาศ 2016-05-01/18:05:38
123
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ พัชรี ลำปลายมาศ 2016-05-01/17:58:46
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]