พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ รับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2016-04-29/16:52:13
103
0
2
อื่นๆ พิธีรดน้ำดำหัวฯในวันสงกรานต์ ดรุณี พลับพลาชัย 2016-04-29/16:46:47
106
0
3
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ธันยพร กระสัง 2016-04-29/12:28:19
124
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำพร ลำปลายมาศ 2016-04-29/10:52:37
98
0
5
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการทำเว็ปไซต์ อำพร ลำปลายมาศ 2016-04-29/10:49:37
107
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำพร ลำปลายมาศ 2016-04-29/10:44:50
117
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำพร ลำปลายมาศ 2016-04-29/10:40:21
125
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำพร ลำปลายมาศ 2016-04-29/10:37:07
113
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-04-28/22:07:44
106
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งกลุ่มออมทรัยพ์เพื่อการผลิต ณัฐชัย ห้วยราช 2016-04-28/22:01:13
121
0
11
องค์กรสตรี โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวแข็งแรงปี2559 ธันยพร กระสัง 2016-04-28/16:50:11
139
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความแข็งแรงกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ ธันยพร กระสัง 2016-04-28/16:47:28
123
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำเดือน มีค.59 ธันยพร กระสัง 2016-04-28/16:41:15
127
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการเสริมสร้างกลุ่มออมทรัพยเพื่อการผลิต เบญจพร ปะคำ 2016-04-27/20:21:03
146
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประหยัด เมือง 2016-04-27/11:33:28
112
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเวที 2 วิเคราะห์ข้อมูล/ปรับแผนชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2016-04-26/12:30:54
115
0
17
การพัฒนา OTOP อบรมกลุ่มอาชีพ OTOP ม.13 ต.บ้านยาง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/17:12:32
128
0
18
การพัฒนา OTOP อบรมกลุ่มอาชีพ OTOP ม.10 ต.บ้านยาง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/17:08:07
122
0
19
การพัฒนา OTOP อบรมกลุ่มอาชีพ OTOP ม.7 ต.บ้านยาง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/17:06:33
125
0
20
การพัฒนา OTOP อบรมกลุ่มอาชีพ OTOP ม.2 ต.บ้านยาง พัชรี ลำปลายมาศ 2016-04-24/17:04:37
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]