พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสำโรง หมู่ที่ 6 ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2016-03-06/16:46:03
81
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตอาชีพฯ ตามโครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองติ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2016-03-06/16:44:23
94
0
3
การพัฒนา OTOP อำนวยความสะดวกแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ณ ถนนคนเดิน เซราะกราว จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2016-03-06/16:39:36
9379
3611
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีประชาคมขับเคลืื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-04/20:09:56
93
0
5
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชุมประจำเดือน มี.ค.59 วสัน ส่งเสริมฯ 2016-03-04/16:14:39
89
0
6
อื่นๆ ร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอครั้งที่2/2559 อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-04/14:32:29
79
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ นิเทศติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2016-03-04/09:58:09
118
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีประชาคมโครงการโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ณัฐชัย ห้วยราช 2016-03-03/21:16:48
99
0
9
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าโอทอป อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-03/14:52:44
82
0
10
อื่นๆ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา ศก.พพ. ในภาพเกษตรและชนบท อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-03/14:38:51
78
1
11
อื่นๆ จัดกิจกรรมงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-03/14:36:46
84
0
12
อื่นๆ ร่วมงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ครั้งที่ 2 อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-03/14:34:33
9838
3245
13
อื่นๆ ร่วมประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 1/59 อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-03/14:32:37
74
0
14
อื่นๆ ร่วมประชุมติดตามงานกองทุนหมู่บ้านฯ อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-03/14:28:14
80
0
15
อื่นๆ จัดกิจกรรมงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ อำพร ลำปลายมาศ 2016-03-03/14:26:05
95
0
16
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/19:11:41
96
0
17
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/19:11:13
10059
3702
18
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/19:08:38
95
0
19
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/19:05:48
102
0
20
อื่นๆ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-03-01/18:59:27
103
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] 62 [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]