พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ การประชุมแนวทางการบริหารจัดการทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2016-02-04/13:25:55
163
0
2
อื่นๆ ร่วมรับฟังและสังเกตการณ์การชี้แจงการดำเนินงานและบริหารจัดการ กทบ.ตะคร้อ หมู่ที่ 4 ตำบลพรสำราญ นที คูเมือง 2016-02-03/16:21:51
173
0
3
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) นที คูเมือง 2016-02-03/16:19:29
154
0
4
ผู้นำ อช/อช พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำ อช. "โครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนสู่ความเป็นเลิศ" นที คูเมือง 2016-02-03/16:16:35
164
0
5
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2016-02-03/13:54:15
158
0
6
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน จนท.พช.ชำนิ ทอน ชำนิ 2016-02-02/20:45:15
146
0
7
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.59 ทอน ชำนิ 2016-02-02/16:38:39
197
0
8
อื่นๆ ตลาดนัดชุมชนตำบลโคกล่าม ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-02-02/11:26:59
168
0
9
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพทางการเงิน ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-02-02/11:21:49
158
0
10
องค์กรสตรี เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสตรีสากลอำเภอลำปลายมาศ ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-02-02/11:17:55
130
0
11
การประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ ณ สวท.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน สิทธิพร เมือง 2016-02-01/11:37:38
158
0
12
การประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ ณ สวท.บุรีรัมย์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน สิทธิพร สารสนเทศฯ 2016-02-01/11:37:38
158
0
13
การประชาสัมพันธ์ ประชุมขับเคลือนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบล ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-30/14:44:41
124
0
14
การประชาสัมพันธ์ ประชุมขับเคลือนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-30/14:41:28
117
0
15
ผู้นำ อช/อช ร่วมทอดผ้าป่าผู้นำ อช. ทอน ชำนิ 2016-01-29/14:20:29
145
0
16
อื่นๆ โครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนนำ้ใจ สร้างวิถีไทยสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2016-01-29/08:36:29
111
0
17
ผู้นำ อช/อช ร่วมโครงการสร้างชุมชนเกื้อกูล เพิ่่มพูนน้ำใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี จังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-28/20:35:13
119
0
18
ผู้นำ อช/อช การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-28/20:33:25
116
0
19
ผู้นำ อช/อช ร่วม ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-28/20:31:53
113
0
20
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน 2559 ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-28/20:24:06
130
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ] 66 [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]