พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP 19-20ธ.ค.2558 จัดนิทรรศการและสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP ถนนคนเดินบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-20/17:20:15
111
0
2
การพัฒนา OTOP 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ นัฐกานต์ เมือง 2015-12-19/14:55:43
134
0
3
ผู้นำ อช/อช พัฒนาศักยภาพผู้นำ อช. ประหยัด เมือง 2015-12-19/13:40:27
107
0
4
โครงการ กข.คจ. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/19:11:45
159
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/19:02:02
150
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/18:51:04
163
0
7
การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน สพอ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2558 วัฒนา บ้านกรวด 2015-12-18/18:35:22
147
0
8
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/18:33:24
217
0
9
อื่นๆ การทำ IDM ที่หมดอายุมาใช้งานใหม่ วัฒนา บ้านกรวด 2015-12-18/18:30:16
154
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นำพี่น้องหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโนศิลา ต.เขาคอก นำผลิตผล และผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจัดจำหน่าย ณ ถนนคนเดินเซรากราว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-12-18/18:28:20
188
0
11
อื่นๆ ร่วมวางดอกไม้จันทร์ เพื่อส่งเสด็จ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดจำปา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-12-18/18:20:56
185
0
12
อื่นๆ อบรมโครงการการบริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนากรระหว่างประจำการ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/18:11:11
152
0
13
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) อมรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก้ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-12-18/18:09:19
207
0
14
โครงการ กข.คจ. 15 ธันวาคม 2558 นายวัฒนา ศรีพอ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. วัฒนา บ้านกรวด 2015-12-18/18:04:31
188
0
15
อื่นๆ อบรมโครงการการบริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนากรระหว่างประจำการ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/18:02:51
161
0
16
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/12:47:09
127
0
17
อื่นๆ งานประเพณีไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 (17 ธ.ค. 58) วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/12:42:49
137
0
18
อื่นๆ โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 16 ธ.ค. 58 วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/12:33:56
139
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน (กข.คจ.) 15 ธ.ค. 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/12:29:51
232
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 14 ธ.ค. 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/12:26:11
148
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ] 78 [ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]