พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวามหาราช พนิดา กระสัง 2015-12-08/21:15:16
143
0
2
อื่นๆ ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-08/20:24:38
124
0
3
อื่นๆ จัดนิทรรศการม.ศก.พพและ otop ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-08/20:15:16
150
0
4
การประชาสัมพันธ์ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-08/19:32:15
129
0
5
อื่นๆ จัดเตรียมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล5ธันวาคม2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-08/19:20:46
143
1
6
ผู้นำ อช/อช เยี่ยมเยือนครอบครัวผู้นำ อช. ตำบลบ้านแพ ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ได้รับบาดเจ็บ นที คูเมือง 2015-12-08/16:05:52
119
0
7
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-08/15:53:26
106
0
8
อื่นๆ ร่วมงานราชพิธี 5 ธันวาคม (พ.ศ.2558) เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นที คูเมือง 2015-12-08/15:51:59
9109
3510
9
อื่นๆ ถนนคนเดินเซราะกราว ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-08/15:51:23
109
0
10
อื่นๆ โครงการโรงเรียนชาวนาอินทรีย์ (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-08/15:46:30
133
0
11
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปี2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-08/15:40:05
109
0
12
การประชาสัมพันธ์ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต ประจำเดือนธันวาคม 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-07/20:28:16
123
0
13
อื่นๆ การจัดตลาดนัดชุมชน เบญจพร ปะคำ 2015-12-07/09:32:25
143
0
14
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2558 เบญจพร ปะคำ 2015-12-07/09:14:12
123
0
15
อื่นๆ กิจกรรมสันพ่อแห่งชาติ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-06/06:45:35
123
0
16
อื่นๆ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-05/17:30:41
122
0
17
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-05/14:19:23
125
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-05/14:09:17
115
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-05/14:00:04
135
0
20
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมซ้อมปั่นจักยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(BIKE FOR DAD) จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-05/13:44:34
9734
3262

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ] 81 [ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]