พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน คกสต. พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/17:15:59
141
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม้ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-01/16:55:50
139
0
3
อื่นๆ ร่วมประชุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-01/16:45:13
121
0
4
อื่นๆ ร่วมประกวดกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-01/16:40:43
132
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอช.ระดับอำเภอ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-01/16:34:46
113
0
6
อื่นๆ ร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/15:38:48
109
0
7
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช.ไตรมาส 1/2558 พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/15:29:30
105
0
8
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/12:39:21
99
0
9
0 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-01/12:39:20
98
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2558 ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-01/12:24:31
148
0
11
อื่นๆ การดำเนินงานด้านกองทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-01/12:08:08
122
0
12
การพัฒนา OTOP การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:31:33
134
0
13
การพัฒนา OTOP อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:26:06
132
0
14
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อบรมแนวทางการดำเนินงานบริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:21:21
109
0
15
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามการดำเนินงาน กลุ่ม OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:13:15
110
0
16
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:08:30
122
0
17
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะอนุกรรมการ นคผ.จังหวัด พนิดา กระสัง 2015-12-01/10:49:32
163
0
18
อื่นๆ ประชุม หน ส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2558 พนิดา กระสัง 2015-12-01/10:43:32
137
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รับสมัครผู้แทนครอบครัวพัฒนา ณ บ้านพลวง ม.1 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-01/06:19:51
120
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-30/18:24:32
165
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]