พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ ประเมินหมู่บ้านบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ประหยัด เมือง 2015-11-26/09:39:48
85
0
2
การประชาสัมพันธ์ ประเมินหมู่บ้านบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ประหยัด เมือง 2015-11-26/09:39:13
100
0
3
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ตรวจราชการ สพจ.บร. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-26/09:21:53
91
0
4
อื่นๆ ร่วมพิธีทอดผ้าจุลกฐิน จังหวัดบุรีรัมย์ วัดบ้านโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-25/18:36:14
9668
3260
5
การประชาสัมพันธ์ ทอดจุลกฐิน ณ วัดบ้านโคกเหล็ก นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-25/15:55:46
91
0
6
โครงการ กข.คจ. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ กข.คจ. บ้านสวายเจริญ หมู่ 10 ตำบลห้วยราชา อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-25/15:51:37
107
0
7
อื่นๆ ร่วมทอดจุลกฐิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-25/15:46:12
106
0
8
อื่นๆ ตัดผ้ากี่เอก จุลกฐิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-25/15:41:01
98
0
9
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-25/14:22:02
9525
3134
10
การประชาสัมพันธ์ จัดทำรายงานการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 สพอ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-25/09:33:21
141
0
11
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมต้อนรับ ผอ.สปร.ทบ. พนิดา กระสัง 2015-11-25/07:00:50
336
0
12
อื่นๆ ร่วมงานจุลกฐิน พนิดา กระสัง 2015-11-25/06:50:55
108
0
13
การประชาสัมพันธ์ ตัดเย็บผ้าจุลกฐิน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-24/19:22:53
109
0
14
การประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีบวงสรวงปลุกเสก ปัจจัยอุปกรณ์ การทอดจุลกฐิน ณ วัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-24/16:15:35
104
0
15
อื่นๆ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีจุลกฐิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-24/14:46:07
9161
3542
16
อื่นๆ เตรียมงาน จุลกฐิน ณ วัดบ้านโคกเหล็ก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-24/14:39:26
9282
3635
17
อื่นๆ ลงแขกเกี่ยวข้าว "ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ" สืบสานเรื่องราวชาวนาไทย อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-24/14:35:07
9112
3568
18
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/14:19:01
115
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/14:15:40
97
0
20
การพัฒนา OTOP ร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดเซราะกราว) ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/14:10:58
97
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] 89 [ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]