พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ เตรียมการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโคกมะกอก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-18/16:43:02
100
0
2
อื่นๆ พิธิทอดกฐินอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-18/16:37:53
105
0
3
อื่นๆ ประชุม กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-18/14:18:31
148
0
4
การพัฒนา OTOP ประชุมเครือข่ายOTOP จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานOTOPอำเภอ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-18/12:35:16
122
0
5
อื่นๆ ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-18/10:36:12
151
0
6
อื่นๆ ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-18/10:34:34
128
0
7
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลสวายจีก เพื่อประเมิ้นหมู่บ้านสันตืสุข๙ดี สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-17/17:58:53
107
0
8
อื่นๆ ร่วมต้อนรับนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/16:20:32
192
0
9
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/16:18:03
126
0
10
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านยายคำ ต.ยายแย้มวัฒนา ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/16:10:48
165
0
11
การพัฒนา OTOP นำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/16:08:28
143
0
12
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านโคกเกริ่น ต.เจริญสุข ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/16:03:44
123
0
13
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/15:59:58
11362
3090
14
การพัฒนา OTOP ติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/15:56:30
160
0
15
อื่นๆ โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/15:49:52
132
0
16
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านน้ำใส ต.อีสานเขต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/15:42:14
128
0
17
การพัฒนา OTOP ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (กลุ่มD) ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/15:37:53
130
0
18
การพัฒนา OTOP สำรวจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ ปี 2559 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/15:30:42
121
0
19
การพัฒนา OTOP สำรวจกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ ปี 2559 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/15:26:43
123
0
20
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านยายคำ ม.2 ต.ยายแย้มวัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:53:23
138
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ] 93 [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]