พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ต้อนรับนายอำเภอมารับตำแหน่งใหม่ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:51:50
198
0
2
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:50:16
132
0
3
การพัฒนา OTOP นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดแสดงและจำหน่าย ในการประกวด กทบ. ดีเด่น วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:44:59
137
0
4
อื่นๆ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดคัดเลือก กทบ. ณ กองทุนหมู่บ้านน้อยพัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:42:43
137
1
5
อื่นๆ เตรียมสถานที่ประกวดคัดเลือก กทบ. ดีเด่น วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:39:59
137
0
6
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านยายคำ ม.2 ต.ยายแย้มวัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:37:42
6736
2931
7
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านน้ำใส ม.1 ต.อีสานเขต วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:35:24
153
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโนนทอง ม.9 ต.ยายแย้มวัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:33:42
171
0
9
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านยายแย้ม ม.10 ต.ยายแย้มวัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:31:58
11046
3658
10
การพัฒนา OTOP ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม OTOP วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/14:29:43
147
0
11
อื่นๆ ประชุมจนท.พช.ทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 1/2559 นที คูเมือง 2015-11-17/12:01:34
137
0
12
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-17/11:54:52
131
0
13
อื่นๆ ร่วมต้อนรับนายอำเภอโนนดินแดงท่านใหม่ ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-17/11:50:02
181
0
14
อื่นๆ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแกนนำพัฒนาในการเข้าร่วมอบรมผู้นำการพัฒนา ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-17/11:44:19
132
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-17/11:34:53
172
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจเยี่ยมครอครัวตัวอย่างการดำเนินชีวิตอแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-17/11:30:02
163
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-17/08:18:57
138
0
18
การประชาสัมพันธ์ ประชุมเตรียมงานจุลกฐินจังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-16/23:52:42
125
0
19
อื่นๆ ประชุมเพิ่มทุนระยะที่ 3 สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-16/21:44:49
163
0
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-16/21:29:20
180
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ] 94 [ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]