พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ตลาดเซราะกราว อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/11:02:40
96
0
2
อื่นๆ ตลาดแลงลำมาศ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:59:45
107
0
3
โครงการ กข.คจ. กจ.คจ.บ้านหนองขวาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:56:40
115
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดคามการดำเนินงาน กข.คจ. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:50:59
109
0
5
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนดมืองดีเด่น อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:45:44
103
0
6
อื่นๆ กทบ.และ กจคจ. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:40:26
111
0
7
อื่นๆ ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตรด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:21:48
107
0
8
การพัฒนา OTOP การจัดแสดงสินค้าโอทอปถนนเซราะกราว อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:01:12
121
0
9
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการถนนเซราะกราว อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:58:34
93
0
10
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:55:55
102
0
11
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับกลุ่มอำเภอ อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:52:44
92
0
12
อื่นๆ เตรียมพื้นที่คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับกลุ่มอำเภอ อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:50:14
97
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนการการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-11-16/09:49:40
100
0
14
การพัฒนา OTOP ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เซาะกราว ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-11-16/09:45:40
98
0
15
การพัฒนา OTOP ถนนเซราะกราว ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-15/23:10:48
104
0
16
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-15/22:37:34
136
0
17
โครงการ กข.คจ. วันที่ 5 พ.ย. 2558 นายวัฒนา ศรีพอ นว.พช. ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามการบริหารงาน โครงการ กข.คจ. บ้านสี่เหลี่ยม ม.2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-15/18:48:22
148
0
18
อื่นๆ นายวัฒนา ศรีพอ นว.พช.ปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมข้าราชการระหว่างการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-15/18:40:14
151
0
19
อื่นๆ การอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-14/17:41:54
78
0
20
การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-14/13:59:35
93
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ] 95 [ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]