พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอโนนสุวรรณ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-16/21:26:52
156
0
2
อื่นๆ ร่วมประเมินการขับเคลื่อนหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ตำบลพระครู ศรัญญา เมือง 2015-11-16/21:13:26
103
0
3
อื่นๆ ร่วมต้อนรับนายอำเภอนางรองคนใหม่ จันทกานต์ นางรอง 2015-11-16/14:40:19
201
0
4
อื่นๆ ร่วมต้อนรับนายอำเภอนางรองคนใหม่ นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-16/14:32:15
152
0
5
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้(ตลาดเซราะกราว) กรกนก ประโคนชัย 2015-11-16/14:09:16
137
0
6
อื่นๆ ประชุม กทบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรกนก ประโคนชัย 2015-11-16/14:04:29
138
0
7
อื่นๆ ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการเปลี่ยนแปลง นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-16/14:03:32
185
0
8
อื่นๆ ฝึกอบรมพัฒนากรก่อนประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง กรกนก ประโคนชัย 2015-11-16/13:56:27
11507
3219
9
อื่นๆ ถนนคนเดินเซราะกราว ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-16/11:52:11
124
0
10
อื่นๆ ตลาดเซราะกราว อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/11:02:40
127
0
11
อื่นๆ ตลาดแลงลำมาศ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:59:45
138
0
12
โครงการ กข.คจ. กจ.คจ.บ้านหนองขวาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:56:40
154
0
13
โครงการ กข.คจ. ติดคามการดำเนินงาน กข.คจ. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:50:59
142
0
14
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนดมืองดีเด่น อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:45:44
140
0
15
อื่นๆ กทบ.และ กจคจ. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:40:26
143
0
16
อื่นๆ ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตรด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:21:48
140
0
17
การพัฒนา OTOP การจัดแสดงสินค้าโอทอปถนนเซราะกราว อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/10:01:12
154
0
18
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการถนนเซราะกราว อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:58:34
125
0
19
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:55:55
132
0
20
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับกลุ่มอำเภอ อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:52:44
119
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ] 95 [ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]