พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ กิจกรรมตลาดนัดยามแลงลำมาศ ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:14:49
103
0
2
อื่นๆ ศึกษาดูงาน ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:12:10
92
0
3
อื่นๆ เตรียมความพร้อมการประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:11:04
99
0
4
อื่นๆ กฐินสามัคคีอำเภอลำปลายมาศ ประจำปี 2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:08:46
96
0
5
อื่นๆ ประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:03:36
120
0
6
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:01:51
95
0
7
อื่นๆ ร่วมงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ศรัญญา เมือง 2015-11-12/23:15:24
83
0
8
อื่นๆ ประเมิน กทบ.ดีเด่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-12/21:25:12
103
0
9
อื่นๆ ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำพรรษา หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-12/20:44:56
89
0
10
อื่นๆ โครงการฝึกอบรม พัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2559 จิราพร นาโพธิ์ 2015-11-12/16:37:38
127
0
11
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-12/14:39:26
97
0
12
อื่นๆ โครงการอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตรด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-12/14:28:14
89
0
13
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-12/14:22:10
94
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-12/14:18:57
116
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-12/13:16:48
110
0
16
อื่นๆ กฐินสามัคคีอำเภอปะคำ ประจำปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-12/13:12:07
84
0
17
อื่นๆ การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-12/13:10:02
79
0
18
อื่นๆ อบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-12/13:06:00
113
0
19
อื่นๆ ประเมิน กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-12/11:32:23
82
0
20
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านคูณ ม.7 ต.บ้านเป้า ประพิน พุทไธสง 2015-11-12/10:29:52
110
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ] 97 [ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]