พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอแคนดง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:37:38
140
0
2
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอสตึก กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:35:46
151
0
3
อื่นๆ อบรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:29:54
132
0
4
อื่นๆ เตรียมความพร้อมสถานที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:25:50
138
0
5
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:24:06
154
0
6
อื่นๆ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ vdo conference ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:21:59
128
0
7
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:18:50
137
0
8
พช.ใสสะอาด กิจกรรม 5 ส ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:17:24
197
0
9
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:16:16
125
0
10
อื่นๆ กิจกรรมตลาดนัดยามแลงลำมาศ ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:14:49
129
0
11
อื่นๆ ศึกษาดูงาน ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:12:10
115
0
12
อื่นๆ เตรียมความพร้อมการประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:11:04
120
0
13
อื่นๆ กฐินสามัคคีอำเภอลำปลายมาศ ประจำปี 2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:08:46
118
0
14
อื่นๆ ประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:03:36
146
0
15
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:01:51
115
0
16
อื่นๆ ร่วมงานสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ศรัญญา เมือง 2015-11-12/23:15:24
101
0
17
อื่นๆ ประเมิน กทบ.ดีเด่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-12/21:25:12
134
0
18
อื่นๆ ฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำพรรษา หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-12/20:44:56
110
0
19
อื่นๆ โครงการฝึกอบรม พัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2559 จิราพร นาโพธิ์ 2015-11-12/16:37:38
164
0
20
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-12/14:39:26
130
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ] 97 [ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]