พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-12/09:36:15
131
0
2
อื่นๆ ้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเอกสารในการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-12/09:22:00
108
0
3
อื่นๆ เตรียมความพร้อมคัดเลือก กทบ.ดีเด่น ปี 2558 คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-11/22:39:45
107
0
4
อื่นๆ เตรียมความพร้อมคัดเลือก กทบ.ดีเด่น ปี 2558 คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-11/22:35:40
105
0
5
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-11/22:29:14
100
0
6
การประชาสัมพันธ์ ประเมินกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-11/21:33:07
96
0
7
การพัฒนา OTOP ร่วมกับเครือข่าย OTOP จัดแสดงสินค้า ที่โรงแรมเทพนคร วิจิตรา เมือง 2015-11-11/16:45:48
122
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการกอง ทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกเพ็ก วิจิตรา เมือง 2015-11-11/16:39:31
121
0
9
อื่นๆ เตรียมรับการประเมินกองทุนหมู่บ้าน/การประเมิน BCM ธรรมนูญ ๙ ดี วิจิตรา เมือง 2015-11-11/16:31:52
118
0
10
อื่นๆ ประเมิน กทบ.ดีเด่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-11/16:21:46
130
0
11
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุม OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-11/05:59:56
95
0
12
อื่นๆ การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองดีเด่น สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-10/21:54:15
96
0
13
อื่นๆ ประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับโซนอำเภอ ศรัญญา เมือง 2015-11-10/19:47:46
101
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคก ม.4 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-10/18:55:53
105
0
15
อื่นๆ กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-10/15:38:44
132
0
16
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมเตรียมความพร้อมจำหน่ายสิยค้าotop ณ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษกิจฐานรากปี59 ศศิพิมล ละหานทราย 2015-11-09/22:22:20
133
0
17
การพัฒนา OTOP ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาปี59 ศศิพิมล ละหานทราย 2015-11-09/22:09:04
124
0
18
อื่นๆ การเตรียมความพร้อมในกิจกรรมประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2015-11-09/19:49:56
91
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรม 9 ดี ศรัญญา เมือง 2015-11-09/19:44:34
92
0
20
อื่นๆ เตรียมกิจกรรมประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-09/19:42:22
92
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]