พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ โครงการอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการหลักสูตรด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-12/14:28:14
112
0
2
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-12/14:22:10
121
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-12/14:18:57
154
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-12/13:16:48
143
0
5
อื่นๆ กฐินสามัคคีอำเภอปะคำ ประจำปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-12/13:12:07
107
0
6
อื่นๆ การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-12/13:10:02
105
0
7
อื่นๆ อบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง อดุลย์ ห้วยราช 2015-11-12/13:06:00
149
0
8
อื่นๆ ประเมิน กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-12/11:32:23
110
0
9
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านคูณ ม.7 ต.บ้านเป้า ประพิน พุทไธสง 2015-11-12/10:29:52
146
0
10
อื่นๆ การคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-12/09:36:15
165
0
11
อื่นๆ ้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่และเอกสารในการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-12/09:22:00
134
0
12
อื่นๆ เตรียมความพร้อมคัดเลือก กทบ.ดีเด่น ปี 2558 คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-11/22:39:45
149
0
13
อื่นๆ เตรียมความพร้อมคัดเลือก กทบ.ดีเด่น ปี 2558 คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-11/22:35:40
139
0
14
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-11/22:29:14
138
0
15
การประชาสัมพันธ์ ประเมินกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ณัฐชัย ห้วยราช 2015-11-11/21:33:07
124
0
16
การพัฒนา OTOP ร่วมกับเครือข่าย OTOP จัดแสดงสินค้า ที่โรงแรมเทพนคร วิจิตรา เมือง 2015-11-11/16:45:48
152
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการกอง ทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกเพ็ก วิจิตรา เมือง 2015-11-11/16:39:31
154
0
18
อื่นๆ เตรียมรับการประเมินกองทุนหมู่บ้าน/การประเมิน BCM ธรรมนูญ ๙ ดี วิจิตรา เมือง 2015-11-11/16:31:52
151
0
19
อื่นๆ ประเมิน กทบ.ดีเด่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-11/16:21:46
170
0
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุม OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-11/05:59:56
119
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]