ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/10:27:45
2
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานการอัพโหลดจปฐ. กชช.2ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-11/17:35:50
3
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/16:12:52
4
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค แจ้งยอดการอัพโหลด จปฐ กชช.2ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-09/16:32:25
5
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำรวจความต้องการใช้จ่ายงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-05/14:00:21
6
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-04/15:26:01
7
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการบันทึก จปฐ 29.3.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-29/14:49:41
8
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-29/14:15:06
9
huairat อื่นๆ แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ_2562_จังห ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-27/18:19:14
10
huairat การพัฒนาแผนชุมชน ทะเบียนข้อมูลการนำโครงการในเล่มแผนชุมชนไปใช้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/20:43:54
11
huairat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คสป. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/20:29:59
12
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานการเดินรณรงค์การเลือกตั้ง อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/10:04:07
13
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค ส่งรายงานการอัพโหลด จปฐ. อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/11:29:02
14
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-24/14:16:09
15
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-21/17:53:20
16
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-21/17:48:02
17
huairat อื่นๆ ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-21/08:45:04
18
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-21/08:35:03
19
huairat การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ห้วยราช-ส่งสำเนา พช.6 เดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-19/15:51:46
20
huairat อื่นๆ รายงานบูรณาการแผน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-18/17:52:36
21
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-15/16:54:13
22
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-14/09:50:01
23
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-07/16:30:28
24
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-28/16:11:27
25
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/16:58:35
26
huairat การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ห้วยราช-รายงาน พช.6 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/16:57:35
27
huairat การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) ส่งรายงานหมู่บ้านสารสนเทศอำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/11:13:57
28
huairat อื่นๆ รานงาน แผนผล เดือน ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-21/15:51:23
29
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-21/15:35:42
30
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-21/15:18:19

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]