ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/15:50:38
2
huairat OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/16:23:40
3
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/14:28:06
4
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/15:17:01
5
huairat อื่นๆ ส่งกลุ่มสัมมาชีพชุมชนประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-04/17:34:17
6
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/15:31:40
7
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/11:02:59
8
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/16:20:58
9
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/16:06:30
10
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ม.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/15:54:28
11
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/14:26:55
12
huairat การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ห้วยราช-ส่งสำเนา พช.6 เดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/09:53:19
13
huairat อื่นๆ แบบบันทึกข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/16:10:53
14
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-22/15:57:58
15
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/14:41:51
16
huairat อื่นๆ รายงาน ตป.04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/13:47:30
17
huairat อื่นๆ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/14:25:36
18
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/12:15:46
19
huairat อื่นๆ รายงาน ตป.04 พฤ. 10 ม.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/16:06:41
20
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนรายชื่อข้อมูลชุมชนประกอบการตรวจราชการฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/14:53:40
21
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 พฤ. 3 ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/14:51:09
22
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 พฤ. 27 ธค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/15:55:59
23
huairat อื่นๆ ห้วยราช-Home stay (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/11:30:52
24
huairat อื่นๆ ห้วยราช-Home stay (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/11:30:46
25
huairat อื่นๆ ห้วยราย-Home stay ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/11:15:13
26
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน ธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/15:21:47
27
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/14:06:40
28
huairat อื่นๆ รายงาน ตป.04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/13:17:43
29
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/17:26:20
30
huairat อื่นๆ ส่งหนังสือเชิญวิทยากร ฝากพี่เฉลิมศรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:25:46

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]