ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
huairat โครงการ กข.คจ. อ.ห้วยราชส่งครัวเรือนพักชำระหนี้ กข.คจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/12:09:06
2
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล พ.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-25/15:56:07
3
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-25/15:51:03
4
huairat อื่นๆ ส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราขการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-22/17:02:55
5
huairat อื่นๆ แบบรายงาน บวร 1 แผนอำเภอ/ตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-22/16:49:28
6
huairat อื่นๆ ครัวเรือนต้นแบบ ม.ละ 1 คร.ต.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/15:53:27
7
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานพักหนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-16/20:53:34
8
huairat อื่นๆ แบบบรายงาน บวร 2(2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/13:49:53
9
huairat โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-15/08:46:51
10
huairat อื่นๆ รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-14/14:02:53
11
huairat อื่นๆ รายงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-14/14:02:10
12
huairat อื่นๆ รายงานการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-14/12:48:33
13
huairat การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ อ.ห้วยราชส่งคำสั่งบูรณาการเชิงพื้นที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-08/09:42:02
14
huairat อื่นๆ รายงานแผนปฏิบัติการบูรณาการเชิงภารกิจของหน่วยงานฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-01/14:22:28
15
huairat อื่นๆ รายงานแผน ปฏิบัติการ 90 วัน 30 เม.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-30/08:56:30
16
huairat อื่นๆ รายงานแผน ปฏิบัติการ 90 วัน บุคคล อำเภอ 29 เม.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-29/14:47:35
17
huairat อื่นๆ รายงานปลูกผักสวนครัวรายบุคคล รายอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-28/15:50:47
18
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งแบบรายงานการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-28/11:23:29
19
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/16:46:05
20
huairat อื่นๆ ส่งรายงานการติดตั้งโปรแกรมไวรัส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/16:27:53
21
huairat อื่นๆ ส่งแบบตอบรับการจัดสรรอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/16:18:00
22
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เม.ย.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/14:53:57
23
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เม.ย.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-27/14:17:37
24
huairat อื่นๆ ใบสมัครเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-24/16:33:52
25
huairat OTOP ห้วยราชแบบสำรวจOTOPโชห่วย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-20/17:42:50
26
huairat การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) VDR บ้านสวายเจริญ อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-17/16:57:17
27
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สตรีแผนการจัด Kick Off ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-16/16:52:32
28
huairat การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) TDR อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-10/14:23:16
29
huairat อื่นๆ แผนปฏิบัติการ ปลูกผักสวนครัว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-09/15:28:52
30
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานการติดตั้งป้ายไวนิล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-09/13:20:32

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ]