ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-06/15:43:33
2
huairat OTOP รายงานจำหน่ายกระเช้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-06/15:42:30
3
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-28/15:40:10
4
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล พ.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/12:05:32
5
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พ.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/11:51:31
6
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนมบ.ศกพพ.อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-21/15:37:22
7
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-21/08:34:53
8
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-14/08:33:06
9
huairat การพัฒนาแผนชุมชน เป้าหมายบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-12/16:01:05
10
huairat การพัฒนาแผนชุมชน เป้าหมายบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-11/15:23:46
11
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/11:32:47
12
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2563 แก้ไขตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-04/11:33:24
13
huairat โครงการ กข.คจ. อ.ห้วยราชส่งภาวะหนี้สิน กข.คจ(แก้ไขแบบ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-01/12:35:08
14
huairat โครงการ กข.คจ. อ.ห้วยราชส่งภาวะหนี้สิน กข.คจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-31/15:02:51
15
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-31/09:53:46
16
huairat อื่นๆ ส่งรายงานแผนผล ต.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-29/15:01:15
17
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ต.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-29/15:00:46
18
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-24/15:06:36
19
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.ห้วยราชส่งรายงานพัฒนาหมู่บ้านศก.พพ.มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-18/11:43:22
20
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.ห้วยราช รายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมาย ศก.พพ.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-18/08:44:13
21
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-18/08:37:14
22
huairat อื่นๆ รายงานจิตอาสาครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-17/09:46:47
23
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-10/14:36:05
24
huairat อื่นๆ เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-10/14:25:52
25
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-03/16:46:27
26
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/16:00:38
27
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/16:00:09
28
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน ก.ย. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/10:55:19
29
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายการประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/10:52:49
30
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค ส่งแบบตอบรับโล่ห์ อปท.ดีเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/10:46:52

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]