ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
huairat อื่นๆ รายงานการบริจาตโลหิต 31 ก.ค. 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-04/14:31:49
2
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอส่งรายชื่อเดินแบบ วันที่ 6 ส.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-08-02/15:34:59
3
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล ก.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-25/14:09:09
4
huairat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ก.ค. 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-25/14:01:13
5
huairat อื่นๆ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/10:41:10
6
huairat ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-22/10:27:45
7
huairat อื่นๆ แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กค.-ส.ค63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-20/13:47:53
8
huairat อื่นๆ 04.แบบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-02/14:08:05
9
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-29/12:26:46
10
huairat อื่นๆ ครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านละ 1 ครัวเรือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-26/16:20:25
11
huairat อื่นๆ รายงานจิตาสาวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-23/23:54:59
12
huairat อื่นๆ รายงานแผนผลมิ.ย.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-23/23:37:41
13
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานประชาสัมพันธ์ มิ.ย.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-23/23:34:05
14
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-23/21:42:03
15
huairat อื่นๆ นำเสนอนายอำเภอปลูกผักสวนครัว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-19/10:06:55
16
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งแบบตอบรับ 19,25 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-17/16:28:23
17
huairat การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์ ไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-17/08:42:09
18
huairat อื่นๆ รายงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-15/07:28:09
19
huairat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งแบบสำรวจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-15/06:16:48
20
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล (งบกู้) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-11/20:31:14
21
huairat กองทุนพัฒนาเด็กชนบท อ.ห้วยราชมอบทุนเด็กฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-11/15:11:56
22
huairat อื่นๆ แบบเสนอชื่อบุคคลต้นแบบฯ ระดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-05/16:57:48
23
huairat อื่นๆ รายงานส่งมอบเมล็ดพันุ์ผักตราเจียไต๋ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-02/08:50:48
24
huairat การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ อ.ห้วยราชส่งรายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-01/11:12:01
25
huairat โครงการ กข.คจ. อ.ห้วยราชส่งครัวเรือนพักชำระหนี้ กข.คจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-26/12:09:06
26
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล พ.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-25/15:56:07
27
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ พ.ค.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-25/15:51:03
28
huairat อื่นๆ ส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติราขการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-22/17:02:55
29
huairat อื่นๆ แบบรายงาน บวร 1 แผนอำเภอ/ตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-22/16:49:28
30
huairat อื่นๆ ครัวเรือนต้นแบบ ม.ละ 1 คร.ต.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/15:53:27

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ]