ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-10/14:36:05
2
huairat อื่นๆ เป้าหมายสัมมาชีพชุมชนปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-10/14:25:52
3
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-03/16:46:27
4
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/16:00:38
5
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/16:00:09
6
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน ก.ย. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/10:55:19
7
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายการประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/10:52:49
8
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค ส่งแบบตอบรับโล่ห์ อปท.ดีเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-26/10:46:52
9
huairat อื่นๆ ห้วยราช-แบบรายงานผลการดำเนินงานลดความเลื่่อมล้ำผู้มีรายได้น้อยประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-16/15:06:32
10
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-12/17:58:09
11
huairat อื่นๆ รายได้ ก.ย. 62 อ.ห้วยราช แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ_2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-12/17:57:10
12
huairat การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ห้วยราช-จำแนกคร.ตกเกณฑ์ปี62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-11/14:47:19
13
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-05/16:35:18
14
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค ยืนยันข้อมูล กชช.2ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-03/16:30:21
15
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-30/14:55:52
16
huairat อื่นๆ รายได้ ส.ค. 62 อ.ห้วยราช แบบบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ_2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-28/16:49:09
17
huairat อื่นๆ รายงาน แผนผล เดือน ส.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-22/13:31:05
18
huairat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ส.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-22/13:20:23
19
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-22/10:58:59
20
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-16/16:50:37
21
huairat อื่นๆ แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯการจัดทำแผนและผระสานแผนพัฒนาพื้นที่ในีะดับอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-13/12:40:03
22
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-09/13:58:38
23
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงาน GVH ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-05/16:45:15
24
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-02/10:53:39
25
huairat อื่นๆ รายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพสัมมาชีพชุมน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-31/17:10:23
26
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน ก.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-30/12:26:51
27
huairat การประชาสัมพันธ์ รายงาน ประชาสัมพันธ์ เดือน ก.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-30/12:21:09
28
huairat OTOP รายงาน E-commern ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-30/12:19:13
29
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-26/10:49:00
30
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/22:23:15

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]