ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
khaendong OTOP ใบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิด OTOP สองแผ่นดิน อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/13:09:12
2
khaendong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ. อ.แคนดง 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/16:36:10
3
khaendong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ฯ อ.แคนดง เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/10:16:44
4
khaendong อื่นๆ ผล ม.ค.-แผน ก.พ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/10:15:39
5
khaendong การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ อ.แคนดง เดือน ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/10:14:48
6
khaendong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ. อ.แคนดง 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:10:17
7
khaendong OTOP PSO แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:58:38
8
khaendong อื่นๆ ข้อมูลทีมสัมมาชีพ อำเภอแคนดง 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:28:05
9
khaendong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ. อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/15:50:37
10
khaendong OTOP แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภออแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/18:02:56
11
khaendong OTOP KBO แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/11:04:48
12
khaendong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/16:50:39
13
khaendong OTOP แบบรายงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.แคนดง แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/20:43:05
14
khaendong OTOP แบบรายงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/15:53:40
15
khaendong OTOP แบบรายงานการสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-04/13:21:23
16
khaendong OTOP ทำเนียบ Home Stay อำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/11:55:11
17
khaendong อื่นๆ แผน ม.ค. 62-ผล ธ.ค.61 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/10:16:45
18
khaendong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายการดำเนินงานกองทุนแม่ อ.แคนดง เดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/10:15:12
19
khaendong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/10:14:18
20
khaendong OTOP เรียนเชิญเป็นเกียนติในงานเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวหนองแคนอำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-17/14:39:05
21
khaendong ผู้นำ อช/อช ทะเบียนรายชื่อ ผู้นำ อช. อำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-27/13:04:47
22
khaendong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ อ.แคนดง พ.ย. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:21:28
23
khaendong อื่นๆ แผน ธ.ค.-ผล พ.ย. 2561 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:20:05
24
khaendong การประชาสัมพันธ์ รายประชาสัมพันธ์ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:19:13
25
khaendong อื่นๆ คำสั่งคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว ฯ บ.ม่วงทะเล ม.14 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/10:46:02
26
khaendong อื่นๆ คำสังคณะกรรมการบริหารชุมชน่องเที่ยว ฯ บ.โนนสมบูรณ์ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:21:02
27
khaendong อื่นๆ คำสังคณะกรรมการบริหารชุมชน่องเที่ยว ฯ บ.หัวหนองแคน อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:20:26
28
khaendong อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบฯ 2561 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:28:53
29
khaendong OTOP ทบทวนผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายโครงการชุมชนม่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/16:38:42
30
khaendong อื่นๆ แผน พ.ย. - ผล ต.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:33:23

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]