ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
khaendong ผู้นำ อช/อช ทะเบียนรายชื่อ ผู้นำ อช. อำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-27/13:04:47
2
khaendong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ อ.แคนดง พ.ย. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:21:28
3
khaendong อื่นๆ แผน ธ.ค.-ผล พ.ย. 2561 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:20:05
4
khaendong การประชาสัมพันธ์ รายประชาสัมพันธ์ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:19:13
5
khaendong อื่นๆ คำสั่งคณะกรรมการบริหารชุมชนท่องเที่ยว ฯ บ.ม่วงทะเล ม.14 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/10:46:02
6
khaendong อื่นๆ คำสังคณะกรรมการบริหารชุมชน่องเที่ยว ฯ บ.โนนสมบูรณ์ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:21:02
7
khaendong อื่นๆ คำสังคณะกรรมการบริหารชุมชน่องเที่ยว ฯ บ.หัวหนองแคน อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:20:26
8
khaendong อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบฯ 2561 อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:28:53
9
khaendong OTOP ทบทวนผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายโครงการชุมชนม่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/16:38:42
10
khaendong อื่นๆ แผน พ.ย. - ผล ต.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:33:23
11
khaendong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:32:52
12
khaendong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ฯ อ.แคนดง เดือนตุลาคม 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:31:58
13
khaendong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ฯ กันยายน 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/15:05:50
14
khaendong อื่นๆ แผน ต.ค.- ผล ก.ย. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/15:04:54
15
khaendong การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์เดือน กันยายน ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/15:04:06
16
khaendong อื่นๆ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการหชมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/16:21:26
17
khaendong OTOP ใบสมัครการแสดงหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี งานEXPO อำเภอแคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-03/12:23:25
18
khaendong อื่นๆ แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน ฯ อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/14:48:27
19
khaendong อื่นๆ กลุ่มอาชีพ โครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-14/16:27:22
20
khaendong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/11:14:44
21
khaendong อื่นๆ หมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/10:42:35
22
khaendong อื่นๆ รายงานผลสัมฤทธิ์สัมมาชีพ ปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/10:41:30
23
khaendong OTOP รายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม เดือน ส.ค. 2561 (อ.แคนดง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/15:11:08
24
khaendong OTOP รายงานข้อมูลการจำหน่ายสินค้า OTOP เดือน ส.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/15:10:24
25
khaendong อื่นๆ แผน ก.ย. - ผล ส.ค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/12:14:32
26
khaendong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการดำเนินงารกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/12:13:40
27
khaendong การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ อ.แคนดง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/12:12:51
28
khaendong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.แคนดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-14/11:16:19
29
khaendong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ ฯ วันที่ 3 ส.ค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-01/09:15:07
30
khaendong อื่นๆ พช.๖ (อ.แคนดง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-31/11:55:50

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]