ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
krasang การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอกระสัง เดือนกรกฏาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-30/15:44:36
2
krasang ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระสัง-เป้าหมายอบรมการย้อมสีธรรมชาติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-24/18:03:17
3
krasang อื่นๆ แผนการเบิกจ่าย เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-20/16:08:22
4
krasang อื่นๆ แผนปฏิบัติการ กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำฯ โคกหนองนาโมเดล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-15/09:12:44
5
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน กระสัง แบบสรุปการสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้าน 1 ชุมชน สีขาวปลอดยาเสพติด ปี 2563 (แบบ2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-14/13:23:49
6
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน กระสัง แบบสรุปการสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้าน 1 ชุมชน สีขาวปลอดยาเสพติด ปี 2563 (แบบ2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-14/13:23:49
7
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน กระสัง แบบสรุปการสำรวจข้อมูลการขับเคลื่อนงานโครงการหมู่บ้าน 1 ชุมชน สีขาวปลอดยาเสพติด ปี 2563 (แบบ2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-07-14/13:23:49
8
krasang OTOP กระสัง-ส่งใบสมัครประกวดผ้าไหมบุรีรัมย์ (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-22/15:31:01
9
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงิน กข.คจ พื้นที่ได้รับผลกระทบฯCOVID-19 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-22/12:23:46
10
krasang OTOP กระสัง-รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือประันสังคมถ้วนหน้า มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-22/10:18:00
11
krasang OTOP กระสัง-ส่งใบสมัครประกวดผ้าไหมบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-22/10:05:19
12
krasang กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเงินอุดหนุน(ทุนให้เปล่า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-17/12:17:22
13
krasang กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับอบรม19,25 มิ.ย.63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-17/12:16:00
14
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานผลการประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-17/12:13:24
15
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้ผ่านการบำบัดขอรับงบ ปี 62 อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-15/10:28:57
16
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้ผ่านการบำบัดขอรับงบ ปี 62 อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-15/10:28:57
17
krasang ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระสัง-รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมการตลาด Live สด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-12/12:48:30
18
krasang อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-12/11:19:51
19
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงาการส่งมอบเมล็ดพันธ์ุผัก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-10/11:02:10
20
krasang อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-04/14:59:30
21
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-01/10:33:29
22
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-01/10:33:29
23
krasang การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2563 อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-25/17:27:04
24
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขล่าสุด กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-20/10:03:24
25
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-19/11:56:28
26
krasang OTOP กระสัง-รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือประันสังคมถ้วนหน้า เดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-18/09:26:32
27
krasang อื่นๆ กระสัง-รายงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-05-08/10:51:15
28
krasang OTOP กระสัง-รายงานการผลิตหน้ากาก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-29/15:31:21
29
krasang OTOP กระสัง-รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-29/15:24:26
30
krasang OTOP กระสัง-รายงานการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-29/15:23:22

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]