ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบประเมินโครงการ(ด้านทุน) ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-18/18:26:07
2
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. นส.สั่งการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-17/21:57:56
3
กรองศักดิ์ OTOP คำกล่าวรายงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/10:03:34
4
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. ระดับ กข.คจ. 2-3 ประกอบโครงการ งบ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/17:07:16
5
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระกองทุนสตรี ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-30/17:21:33
6
กรองศักดิ์ OTOP แบบประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/10:31:28
7
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานรักษามาตรฐาน SSG งบ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:11:09
8
กรองศักดิ์ OTOP นส.เชิญ ผปก. Q D ร่วมเวทีรับรองต้นแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/08:05:08
9
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการอุดหนุน สัญญา+ใบสำคัญรับเงิน กพสจ.บุรีรัมย์ รอบที่ 2 ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:16:33
10
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3 โครงการเงินทุนหมุนเวียน สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill อำเภอบ้านละหานทราย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:13:59
11
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2 โครงการเงินทุนหมุนเวียน สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill รอบที่ 2 ปี 2562 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:12:39
12
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 1 โครงการเงินหมุนเวียน สัญญากู้ยืมเงิน+ใบสำคัญรับเงิน+bill อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ รอบที่ 2 ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:10:35
13
กรองศักดิ์ OTOP ค่าใช้จ่ายงาน OTOP ทวีกิจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/16:19:29
14
กรองศักดิ์ OTOP ตำนานผ้าบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/09:32:00
15
กรองศักดิ์ OTOP กำหนดการแสดงแบบผ้าไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/09:31:31
16
กรองศักดิ์ OTOP ส่งไฟล์งานสองแผ่นดินให้พัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/14:50:58
17
กรองศักดิ์ อื่นๆ ภาพเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ อ.ประโคนชัย อ.นางรอง อ.บ้านด่าน อ.ชำนิ อ.เมือง
2019-01-07/15:49:16
18
กรองศักดิ์ OTOP ชื่อ ผปก.จำหน่ายงานกาชาด ส่งทำป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-06/16:11:12
19
กรองศักดิ์ การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบฟอร์มโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-04/16:15:12
20
กรองศักดิ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แบบฟอร์มฯ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/09:59:36
21
กรองศักดิ์ OTOP ประมาณการค่าใช้จ่าย 2 แผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/14:52:55
22
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินและรักษามาตรฐานออมทรัพย์ งบ 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/17:12:30
23
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เอกสารการพัฒนาเครือข่ายอาชีพกองทุน 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-19/23:58:13
24
กรองศักดิ์ อื่นๆ คำกล่าวเปิดของประธาน บ.บุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/22:52:49
25
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเชิญ ผวจ.เปิดงานบ้านบุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/08:11:31
26
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-17/12:24:29
27
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบฟอร์ม..การสั่งเสื้อยืดคอปกสีขาว "บุรีรัมย์เกมส์ 2019" ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/07:57:52
28
กรองศักดิ์ อื่นๆ ใบแจ้งราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/09:44:30
29
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-29/13:51:31
30
กรองศักดิ์ OTOP สำรวจกลุ่มเป้าหมาย งานอุ่นไอรัก 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/14:38:39

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]