ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ อื่นๆ ใบแจ้งราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/09:44:30
2
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบสรุปกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-29/13:51:31
3
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ฐานข้อมูลออมทรัพย์ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-14/14:17:13
4
กรองศักดิ์ OTOP สำรวจกลุ่มเป้าหมาย งานอุ่นไอรัก 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/14:38:39
5
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบสรุปประสบการณ์ ที่หลากกลาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/07:00:09
6
กรองศักดิ์ OTOP เรื่อง การดำเนินการแก้ไขโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและกลุ่มออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-05/15:51:54
7
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แผนปฏิบัติการงบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:19:18
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บัญชีจัดสรรงบบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/12:17:54
9
กรองศักดิ์ อื่นๆ งานปี 62 ในส่วนของยุค่ะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:31:17
10
กรองศักดิ์ อื่นๆ หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรม มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/12:09:12
11
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายงาน ตลาดอารยธรรมวนัมรุง 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-15/19:55:49
12
กรองศักดิ์ อื่นๆ ค่าเป้าหมายการประเมิน นวช.กลุ่มส่งเสริม รอบ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-15/16:07:53
13
กรองศักดิ์ OTOP แผนที่เส้นทางเชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:25:21
14
กรองศักดิ์ OTOP การเชื่อมโยงเส้นทาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:22:14
15
กรองศักดิ์ OTOP การประชุมเส้นทางเชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-13/15:21:24
16
กรองศักดิ์ OTOP แบบรายงานสรุป ข้อสังเกตการจัดงาน Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:35:12
17
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. แบบฟอร์มรายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/09:58:15
18
กรองศักดิ์ OTOP การจัดเก็บรายได้ชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-05/08:27:49
19
กรองศักดิ์ อื่นๆ ใบสมัครการแสดงต้อนรับและการแต่งกาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/13:19:47
20
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนที่เชื่อมโยง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/17:19:34
21
กรองศักดิ์ อื่นๆ แผนการดำเนินงาน EXPO UP date ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/17:16:40
22
กรองศักดิ์ OTOP แผนจัดกิจกรรม Expo ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-30/15:06:39
23
กรองศักดิ์ OTOP การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเทียวนวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-29/15:31:23
24
กรองศักดิ์ อื่นๆ วาระการประชุมคกก.ประกวด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-28/16:55:50
25
กรองศักดิ์ OTOP การประสานงานตั้งป้าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-27/13:47:44
26
กรองศักดิ์ OTOP ตัวอย่างกระบวนการ..ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-25/15:48:39
27
กรองศักดิ์ OTOP การเตรียมประชุม จนท.แสดงสินค้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/14:48:42
28
กรองศักดิ์ OTOP แผนการปฏิบัตงาน Expo 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/09:05:24
29
กรองศักดิ์ OTOP เอกสารนำเข้าท่ีประชุม จว. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/13:30:53
30
กรองศักดิ์ อื่นๆ บันทึกเสนอเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (ให้พี่สร) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/14:46:16

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]