ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนังสือยินยอมชดใช้หนี้ (กรณีสมาชิกเสียชีวิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-20/18:50:05
2
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานสตรีแบ่งปันรักฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-04/11:34:12
3
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แบบรายงานการมอบทุนอุปการะเด็กฯ ทุนต่อเนื่อง ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-06-04/11:10:15
4
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะอนุกลั่นกรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-23/11:15:26
5
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มงานสตรี (ปรับโครงสร้างฯ รับสภาพฯ พักชำระ มอบอำนาจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-23/09:44:38
6
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แผนการใช้เงินฯ สตรี 63 งบบริหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-21/14:55:07
7
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มตาราง 4 หน้า เงินหมุนเวียน ปรับ 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-04-21/14:26:53
8
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ข้อมูลและแบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ปี 63 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-30/13:29:52
9
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี คำสั่งสตรีบุรีรัมย์รวมใจ อนุรักษ์ พัฒนา ต่อยอด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-03-02/12:25:14
10
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี แบบฟอร์มตาราง 4 หน้า เงินอุดหนุน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-21/13:32:38
11
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี KM สตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-12/17:13:21
12
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นส.แจ้งอำเภอการบริหารจัดการหนี้กองทุนฯสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-01/14:18:48
13
กรองศักดิ์ องค์กรสตรี สรุปประเด็นตรวจ ประจำเดือนสิงหาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ฝากให้พี่ประดิษฐ์
2019-08-23/14:44:23
14
กรองศักดิ์ สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายงานความก้าวหน้า 1 คร. 1 สัญญา รอบ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-03/10:40:21
15
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การตรวจสอบการพัฒนาของที่ระลึกท่ีอำเภอใช้ OTOP ต้นทางเดียวกับท่ี จว.พัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-06/17:08:12
16
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ งาน D-Hope ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-04/17:09:46
17
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ไฟล์ข้อมูลงานคาราวาน งบฯจว.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/16:26:02
18
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ ข้อมูลงบฯ จว.ส่งพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-17/09:46:33
19
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ ทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปี ๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ กำหนดส่ง 3 มิ.ย.62
2019-05-14/10:03:56
20
กรองศักดิ์ OTOP งานพัฒนา QD ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-10/14:14:45
21
กรองศักดิ์ การบริหารแผนงาน/โครงการ การฝึกอบรม นพส.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-27/08:10:16
22
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. ซักซ้อมงาน กข.คจ. ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-11/21:12:49
23
กรองศักดิ์ กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-06/13:30:55
24
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท รายชื่อเด็กรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-04/14:24:18
25
กรองศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติเข้าวาระ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/18:10:58
26
กรองศักดิ์ OTOP การประสานงานพัฒนา Q D ของกรมฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-24/19:35:38
27
กรองศักดิ์ อื่นๆ แบบประเมินโครงการ(ด้านทุน) ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-18/18:26:07
28
กรองศักดิ์ โครงการ กข.คจ. นส.สั่งการ กข.คจ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-17/21:57:56
29
กรองศักดิ์ OTOP คำกล่าวรายงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/10:03:34
30
กรองศักดิ์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วาระกองทุนสตรี ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-30/17:21:33

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]