ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
lamplaimat อื่นๆ แผนการดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/15:45:55
2
lamplaimat โครงการเชิดชูเกียรติ ลำปายมาศรายงานคัดสรรโครงการเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/09:51:38
3
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/15:01:31
4
lamplaimat องค์กรสตรี รายงานผลการจัดกิจกรรม Big day ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/13:47:30
5
lamplaimat อื่นๆ โครงการงบยุทธศาสตร์ ปี 2562 ที่จะเบิก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/13:25:38
6
lamplaimat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คศป แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/19:58:42
7
lamplaimat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คศป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/19:01:03
8
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึกครัวเรือนสร้างสัมมาชีพชุมชน อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/16:00:07
9
lamplaimat OTOP การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/11:38:04
10
lamplaimat ผู้นำ อช/อช รายงานชื่อเด็กรับทุน กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา (อช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/15:57:08
11
lamplaimat อื่นๆ อ.ลำปลายมาศ ส่งแบบรายงานความเหลื่อมล้ำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-19/15:30:09
12
lamplaimat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผล GVH ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-18/16:02:23
13
lamplaimat OTOP เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/17:18:53
14
lamplaimat OTOP การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/17:18:29
15
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/16:10:25
16
lamplaimat อื่นๆ กลุ่มอาชีพจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/16:09:49
17
lamplaimat อื่นๆ ทำเนียบโฮมสเตย์อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-31/12:24:59
18
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-26/21:06:26
19
lamplaimat การพัฒนาแผนชุมชน ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย บูรณาการแผนชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/14:50:03
20
lamplaimat OTOP การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/15:41:26
21
lamplaimat อื่นๆ ตป04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/11:10:23
22
lamplaimat อื่นๆ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/11:05:26
23
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ย; OTOP นวัตวิถี อำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/09:12:48
24
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-24/16:01:51
25
lamplaimat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รายงานผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/18:08:35
26
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/17:56:13
27
lamplaimat อื่นๆ รายงานตลาดประชารัฐ ทุกวันที่ 20 ของเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-20/17:30:58
28
lamplaimat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม 21,24-25 ธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/17:39:56
29
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ เป้าหมายSSG ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/17:02:29
30
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานเดือนพ.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/16:44:45

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]