ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ลำปลายมาศ ส.ค.๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-24/14:29:25
2
lamplaimat อื่นๆ แบบตอบรับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-14/14:57:41
3
lamplaimat อื่นๆ รายชื่อตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-30/14:31:26
4
lamplaimat อื่นๆ E-Commerceลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-26/14:21:43
5
lamplaimat อื่นๆ แบบประเมินตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-26/14:19:17
6
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-26/09:47:51
7
lamplaimat อื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop และการพัฒนาของฝากของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-11/16:44:02
8
lamplaimat อื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop และการพัฒนาของฝากของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/18:12:27
9
lamplaimat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลตามตัวชี้วัด ม.ศศ.พพ.มั่่งคั่งฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/16:28:55
10
lamplaimat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลฯ ตามตัวชี้วัด ม.ศศ.พพ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/16:28:15
11
lamplaimat อื่นๆ OTOP 10 ผลิตภัณฑ์ในมทท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-05/11:08:29
12
lamplaimat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-03/10:07:50
13
lamplaimat อื่นๆ แบบประเมินเจ้าบ้านที่ดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/19:50:26
14
lamplaimat อื่นๆ ประเมินนักเล่าเรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/16:17:40
15
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอลำปลายมาศเดือนมิถุนายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-24/13:05:12
16
lamplaimat อื่นๆ จัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-11/16:30:37
17
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ อ.ลำปลายมาศ แบบรายงานกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-28/16:24:42
18
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ อ.ลำปลายมาศ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-28/16:21:48
19
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ อ.ลำปลายมาศรายงานผลกิจกรรม ssg ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-28/12:06:10
20
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-24/12:11:52
21
lamplaimat มชช. ส่งแบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย มชช.อำเภอลำปลาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-13/11:25:58
22
lamplaimat อื่นๆ สรุปผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-08/11:35:54
23
lamplaimat อื่นๆ แผนการดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/15:45:55
24
lamplaimat โครงการเชิดชูเกียรติ ลำปายมาศรายงานคัดสรรโครงการเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/09:51:38
25
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/15:01:31
26
lamplaimat องค์กรสตรี รายงานผลการจัดกิจกรรม Big day ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/13:47:30
27
lamplaimat อื่นๆ โครงการงบยุทธศาสตร์ ปี 2562 ที่จะเบิก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/13:25:38
28
lamplaimat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คศป แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/19:58:42
29
lamplaimat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คศป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/19:01:03
30
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึกครัวเรือนสร้างสัมมาชีพชุมชน อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/16:00:07

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]