ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
lamplaimat อื่นๆ ทะเบียนเมนูอาชีพ สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-18/18:48:36
2
lamplaimat อื่นๆ รายงานการสมัคร กอช.อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-18/15:33:03
3
lamplaimat การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ อ.ลำปลายมาศ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแก้จน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-14/10:51:15
4
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานโคกหนองนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-07/14:41:54
5
lamplaimat ผู้นำ อช/อช รายชื่อบุตร ผู้นำ อช.อำเภอลำปลายมาศ ขอรับทุน และ รายชื่อ ผู้นำ อช. ดีเด่น ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-06/10:53:39
6
lamplaimat การพัฒนาแผนชุมชน ตอบรับเข้าร่วมอบรม (One Plan) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-05/10:36:01
7
lamplaimat OTOP ผ้าถิ่นไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-30/15:53:56
8
lamplaimat OTOP ผปก 4.0 ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-29/16:13:44
9
lamplaimat OTOP ผปก 4.0 ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-29/16:13:35
10
lamplaimat อื่นๆ รายงานประเด็นการส่งใช้หลักฐานคืนเงินปี 2562 ล่าช้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-29/11:29:46
11
lamplaimat พช.ใสสะอาด แบบรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-27/15:47:52
12
lamplaimat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-16/11:11:17
13
lamplaimat อื่นๆ สัมมาชีพ ปี 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-16/11:06:49
14
lamplaimat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายโคกหนองนาโมเดล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-01-08/14:29:32
15
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-23/10:19:49
16
lamplaimat อื่นๆ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-20/14:49:06
17
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ Final แบบประเมินกลุ่มออมทรัพย์ รอบ 2 (อ.ลำปลายมาศ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-09/16:06:29
18
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ รายงานประเมินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-09/12:45:06
19
lamplaimat อื่นๆ รายงานกระเช้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/13:16:14
20
lamplaimat อื่นๆ ตป4อำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-29/12:37:07
21
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-27/15:06:33
22
lamplaimat OTOP แบบรายงานกระเช้าของฝาก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-26/11:55:40
23
lamplaimat อื่นๆ คำสั่งออมทรัพย์ฝากให้น้องยุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-20/13:34:07
24
lamplaimat OTOP ประชาสัมพันธ์กระเช้าของขวัญอำเภอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/17:45:20
25
lamplaimat OTOP กระเช้า OTOP City 2019 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/16:26:46
26
lamplaimat OTOP ประวัติข้อมูลศิลปิน OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/13:57:18
27
lamplaimat โครงการ กข.คจ. รายงาน กข.คจ.(แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/09:47:12
28
lamplaimat โครงการ กข.คจ. รายงาน กข.คจ.(แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-08/09:47:03
29
lamplaimat OTOP ตป4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-06/10:32:49
30
lamplaimat OTOP แบบสำรวจฯโครงการยกกระดับผ้าทออิสานสู่สากล(ผ้าขาวม้า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-01/16:04:09

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]