ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ เป้าหมายSSG ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/17:02:29
2
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานเดือนพ.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/16:44:45
3
lamplaimat โครงการ กข.คจ. รายงาน กข.คจ.(แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/13:13:07
4
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึกครัวเรือนสร้างสัมมาชีพชุมชน อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/17:25:55
5
lamplaimat OTOP ทบทวนผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายโครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/12:35:03
6
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงาน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/10:20:43
7
lamplaimat โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สินกข.คจ. ปี2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/15:13:17
8
lamplaimat อื่นๆ ลำปลายมาศ รายงายผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:19:45
9
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานความก้าวหน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/07:25:50
10
lamplaimat อื่นๆ หมู่บ้านสัมมาชีพ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-08/11:38:11
11
lamplaimat อื่นๆ แบบสำรวจปราชญ์ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-08/11:37:22
12
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ เดือนก.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/16:02:09
13
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มอาชีพ สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/17:43:40
14
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึก รายได้ คร.สัมมาชีพ เดือน ก.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/17:42:56
15
lamplaimat อื่นๆ หมู่บ้านเป้าหมาย สัมมาชีพ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/17:41:58
16
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานผลการก่อหนี้ผู้พันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/15:56:14
17
lamplaimat OTOP ส่งแบบสำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปที่มีความพร้อมจะเข้าดำเนินการคัดสรรสุดยอด นตผ.ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/13:03:35
18
lamplaimat OTOP ทะเบียนรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายการพัฒนาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/15:19:06
19
lamplaimat OTOP รายงานยอดจำหน่ายไหม ประจำเดือน สิงหาคม 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-24/14:28:58
20
lamplaimat OTOP รายงานผลการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-22/16:07:50
21
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึกครัวเรือนสัมมาชีพฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-03/16:24:45
22
lamplaimat กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.ลำปลายมาศ ส่งแบบตอบรับจัดแสดงผลิตภัณฑและใบสมัครแสดงแบบผ้าไหม ในวันที่ 3 ส.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-01/14:46:41
23
lamplaimat OTOP รายงานยอดจำหน่ายไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-25/14:01:45
24
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-23/19:11:47
25
lamplaimat OTOP แบบสำรวจข้อมูล OTOP นวัตวิถี (ปรับใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-09/16:29:13
26
lamplaimat OTOP แบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-05/16:31:25
27
lamplaimat OTOP แบบตอบรับเจ้าบ้านที่ดี รุ่น1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-29/15:59:25
28
lamplaimat อื่นๆ แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-27/19:05:37
29
lamplaimat OTOP รายงานยอดจำหน่ายไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/13:02:02
30
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:47:50

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]