ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เมือง อื่นๆ แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/18:22:34
2
เมือง อื่นๆ รายชื่อ จนท. ผู้นำ เป้าหมายประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP (อ.เมือง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/18:01:26
3
เมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/14:40:39
4
เมือง การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/11:14:24
5
เมือง อื่นๆ แผนเดือนธันวาคม ผลเดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/10:56:55
6
เมือง อื่นๆ ส่ง พช6 เดือน พฤศจิกายน2561 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/15:25:52
7
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เดือน พ.ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/14:54:39
8
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนพฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/14:52:30
9
เมือง OTOP แบบสำรวจข้อมูลที่พักโฮมสเตย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/16:32:49
10
เมือง ผู้นำ อช/อช แบบรายงานผลการคัดเลือกผู้่นำ อช. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/10:18:58
11
เมือง OTOP แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/14:03:36
12
เมือง อื่นๆ อ.เมือง ส่งรายชื่อคณะทำงานขับเคลือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/16:35:09
13
เมือง อื่นๆ อ.เมือง ส่งคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/16:34:34
14
เมือง อื่นๆ อ.เมือง ส่งคำสั่งรายชื่อคณะทำงานขับเคลื่อนระดับหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/16:33:45
15
เมือง OTOP รายงานotopนวัติวิถี 10ผลิตภัณฑ์ พร้อมรหัส ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:30:22
16
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงาน ตป.04 ณ วันที่ 8 พ.ย 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/12:49:08
17
เมือง อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเงินกันขยายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/11:19:15
18
เมือง อื่นๆ แผนเดือน พ.ย. ผลเดือน ต.ค. อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/15:10:02
19
เมือง อื่นๆ ส่งสำเนาสมุดตรวจราชการของผู้บังคับบัญชาและผู้ติดตามผลงาน(พช.6)ตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/09:05:41
20
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/15:02:52
21
เมือง การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/15:12:33
22
เมือง การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน ตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/15:12:30
23
เมือง การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานหมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/14:25:48
24
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนตุลาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/14:17:55
25
เมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานการดำเนินงานกองทุนแม่ เดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-17/14:44:49
26
เมือง โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงิน กข.คจ.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-17/09:34:47
27
เมือง อื่นๆ แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/13:39:55
28
เมือง อื่นๆ ใบสมัครการแข่งขันประกวดชุดแต่งกายวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-04/16:02:03
29
เมือง อื่นๆ ใบสมัครการแข่งขันประกวดชุดการแสดงเพื่อการต้อนรับ อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-03/15:23:40
30
เมือง อื่นๆ รายงานข้อมูลรายได้สัมมาชีพ อ.เมือง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-27/09:49:40

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ]