ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำเดือน ก.พ. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/14:46:57
2
เมือง จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าจัดเก็บ จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/14:40:07
3
เมือง อื่นๆ แผนอำเภอเมือง มีนาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/13:51:33
4
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ เดือน กพ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/13:43:13
5
เมือง จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ 2562 (15กุมภาพันธ์2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-18/10:02:56
6
เมือง การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) แบบทะเบียนราชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-15/09:53:34
7
เมือง อื่นๆ อ.เมือง ส่งแบบตอบรับ ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า( ณ ด่านช่องจอม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-14/14:13:05
8
เมือง อื่นๆ อ.เมือง ส่งแบบตอบรับ ร่วมพิธีเปิด โครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า( ณ ด่านช่องจอม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-14/14:12:38
9
เมือง OTOP อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP ประจำเดือน ม.ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/14:07:52
10
เมือง OTOP อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP ประจำเดือน ธ.ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/14:07:10
11
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP ประจำเดือน พ.ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/14:06:34
12
เมือง OTOP อ.เมือง รายงานยอดจำหน่าย OTOP ประจำเดือน ต.ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/14:05:46
13
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือน มค. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/13:52:00
14
เมือง จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ 2562 (8กุมภาพันธ์2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/15:02:10
15
เมือง จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ 2562 (1กุมภาพันธ์2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/11:26:07
16
เมือง การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ รายงานครัวเรือนตกเกณฑ์ปี 2561 (แผน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/12:43:08
17
เมือง จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ 2562 (25มกราคม2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/12:36:37
18
เมือง อื่นๆ พช.6 เดือน ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/09:01:40
19
เมือง OTOP PSO อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:17:01
20
เมือง OTOP PSO อ.เมืองบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:16:38
21
เมือง OTOP PSO อ.เมืองบุรีรัมย์ บ้านสวายสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:16:06
22
เมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:28:37
23
เมือง การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:26:05
24
เมือง อื่นๆ แผน กุมภาพันธ์ ผล มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/09:08:13
25
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงาน ตป.04 ประจำเดือน มค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-21/16:21:00
26
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ม.ค 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-21/16:11:08
27
เมือง อื่นๆ อ.เมือง รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐษนรากและประชารัฐ ประจำเดือน มค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-21/15:36:36
28
เมือง จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ 2562 (18มกราคม2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/14:49:55
29
เมือง อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมืองบุรีรัมย์(แบบจังหวัด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/13:35:48
30
เมือง อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชน่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/18:03:12

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ]