ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nangrong การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-07/15:21:22
2
nangrong อื่นๆ แบบสรุปเครืองผบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอเครืองราชฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/16:53:48
3
nangrong OTOP แบบรายงานผลการดำเนินเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อำเภอนางรอง เดือน พฤสจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-27/15:58:10
4
nangrong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-25/17:33:02
5
nangrong OTOP รายงานโฮมสเตย์ อ นางรอง แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/20:49:39
6
nangrong อื่นๆ สำเนาบัตรประชาชนนายเสรี บ้านโคกว่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/10:44:17
7
nangrong อื่นๆ ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบ้านโคกว่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโสน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/08:47:30
8
nangrong OTOP รายงาน โฮมสเตย์อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-18/15:20:22
9
nangrong โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน อ.นางรอง แก้ไข 16 พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:26:16
10
nangrong จปฐ.และ กชช.๒ ค แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค อำเภอนางรอง (จปฐ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:45:20
11
nangrong จปฐ.และ กชช.๒ ค แผนปฏิบัติการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:44:23
12
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 (15 พฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/16:01:33
13
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 (8 พฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/16:00:59
14
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 (1 พฤศจิกายน 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/16:00:36
15
nangrong OTOP รายงานติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/13:29:15
16
nangrong OTOP รายงานคำสั่งและระเบียบชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/18:02:58
17
nangrong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/22:41:07
18
nangrong กลุ่มออมทรัพย์ รายงาน SSG อำเภอนางรอง ปี 2562 แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/22:15:57
19
nangrong อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเลื่อมปี 2561 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/15:59:06
20
nangrong OTOP รายงาน OTOP 10 ผลิตภัณฑ์ อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:02:30
21
nangrong กลุ่มออมทรัพย์ รายงาน SSG อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/15:43:38
22
nangrong ผู้นำ อช/อช รายงานฐานข้อมูลผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/11:27:44
23
nangrong อื่นๆ ส่งแผน-ผลการปฎิบัติงานของพัฒนากรมนรูปทีมงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/11:49:01
24
nangrong อื่นๆ ส่งแผน-ผลการปฎิบัติงานของพัฒนากรมนรูปทีมงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/10:48:56
25
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 (25 ตุลาคม 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/16:36:53
26
nangrong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/16:23:42
27
nangrong โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน ปี 61 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/08:41:52
28
nangrong OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ OTOP นวัตวิถี อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/17:20:51
29
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 (18 ตุลาคม 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/17:36:21
30
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 (11 ตุลาคม 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-09/17:35:55

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]