ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nonghong อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานการจัดการกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:19:40
2
nonghong อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานการจัดการกองทุนชุมชน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:18:15
3
nonghong OTOP แบบสำรวจข้อมูลที่พักโฮมสเตย์ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/11:55:47
4
nonghong อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/11:49:38
5
nonghong กลุ่มออมทรัพย์ ส่งแผนปฎิบัติการตรวจสุขภาพ/รักษามาตรฐาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/11:44:23
6
nonghong อื่นๆ ส่งข้อมูลหลักผู้ขาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/14:53:19
7
nonghong อื่นๆ ฝากให้น้องอุ๊การเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/13:11:36
8
nonghong อื่นๆ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/09:19:26
9
nonghong อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/19:47:28
10
nonghong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/19:46:37
11
nonghong อื่นๆ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/11:04:25
12
nonghong อื่นๆ รายงานการดำเนินเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-17/10:28:50
13
nonghong จปฐ.และ กชช.๒ ค หนองหงส์-รายงานแผนบริหารจัดเก็บข้อมูลจปฐและกชช.2ค ปี2562และรายชื่อผู้ใช้งาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-17/10:26:26
14
nonghong OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/16:20:41
15
nonghong อื่นๆ รายงานกันเงินเหลื่อมปี อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/15:05:57
16
nonghong อื่นๆ รายงานกันเงินเหลื่อมปี อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:38:50
17
nonghong ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รายงานการดำเนินเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:52:59
18
nonghong อื่นๆ รายงานแผนผลประจำเดือน ตุลาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:52:23
19
nonghong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:51:41
20
nonghong กลุ่มออมทรัพย์ รายงานกิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชน นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/14:39:21
21
nonghong อื่นๆ รายชื่อปราญช์สัมมาชีพปี62อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-08/15:41:23
22
nonghong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานผลเงินทุนหมุนเวียนปี2561ตัวชี้วัดที่3.2แบบ1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-08/14:12:53
23
nonghong อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ทุก 15 ของเดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/15:51:55
24
nonghong อื่นๆ รายแผนผล เดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/15:47:47
25
nonghong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/15:46:15
26
nonghong อื่นๆ แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/10:09:35
27
nonghong OTOP สำรวจความพร้อมคัดสรร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-14/09:20:16
28
nonghong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานแบบ2 อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-06/15:50:01
29
nonghong สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน แผนบริหารจัดการหนี้สถาบันการเงินทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/15:34:12
30
nonghong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งรายงานรายได้สัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-30/09:14:00

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]