ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nonghong การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) อำเภอหนองหงส์ - การจัดทำสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-23/06:59:43
2
nonghong การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) อำเภอหนองหงส์ - การจัดทำสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-23/06:51:08
3
nonghong การพัฒนาแผนชุมชน รายงานตำบลเป้าหมาย (บูรณาการแผนชุมชนฯ) อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-23/06:00:53
4
nonghong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/22:32:52
5
nonghong อื่นๆ รายงานแผน-ผลการดำเนินงานแผน มี.ค.-ผล ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/22:28:25
6
nonghong อื่นๆ แบบรายงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือน ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/22:26:52
7
nonghong OTOP แบบรายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/16:36:04
8
nonghong อื่นๆ แบบฟอร์มการนำเสนอกลุ่มอาชีพ ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560 - 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/09:23:17
9
nonghong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 62 1/02/62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-31/20:39:16
10
nonghong OTOP การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมโครงการชุมชท่องเที่ยวฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-30/15:33:40
11
nonghong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ. ปี 62 25/12/2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:33:40
12
nonghong OTOP การคัดสรรสุดยอดฯOTOPเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/15:41:19
13
nonghong อื่นๆ รายงานแผนการดำเนินงาน ก.พ.62และผลการดำเนินงาน มกราคม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/22:15:44
14
nonghong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/22:13:23
15
nonghong ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (มกราคม 62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/16:19:24
16
nonghong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.62 หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/15:59:23
17
nonghong อื่นๆ ขออนุมัติดำเนินโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/10:48:41
18
nonghong อื่นๆ สมุดบัญชีธนาคารนายสมพงษ์ นามปราศัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/16:26:34
19
nonghong OTOP หนองหงส์แบบรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-14/12:28:13
20
nonghong อื่นๆ ส่งรายชื่อผู้แสดงแบบผ้าไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/16:24:29
21
nonghong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานผลการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/10:29:02
22
nonghong OTOP แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯอ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/15:02:52
23
nonghong OTOP หนองหงส์ รายงานผลการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/13:58:28
24
nonghong OTOP หนองหงส์ แบบรายงานความงบ OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/13:57:58
25
nonghong OTOP แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯอ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/17:44:00
26
nonghong อื่นๆ รายงานแผน ม.ค.62 ผลเดือน ธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-21/23:15:32
27
nonghong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนธันวาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-21/23:14:41
28
nonghong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตอบรับการอบรม 24-25 ธค.61 อ.หนองหงส์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/16:45:27
29
nonghong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/16:44:28
30
nonghong อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานการจัดการกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:19:40

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]