ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/13:47:00
2
nongki อื่นๆ หนองกี่ ตป04 22.11.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/14:04:16
3
nongki จปฐ.และ กชช.๒ ค แผนปฏิบัติการจปฐ. กชช.2ค อ.หนองกี่ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/14:06:54
4
nongki กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานต้นกล้ากองทุนแม่ฯปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/16:35:56
5
nongki OTOP สำรวจข้อมูลที่พักโฮมสเตย์ อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:34:00
6
nongki OTOP รายงานนำเสนอผู้ตรวจฯ กรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/08:05:31
7
nongki OTOP ทบทวน 10 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/15:20:43
8
nongki ผู้นำ อช/อช อช. 62-65 (แก้ไขล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/10:56:40
9
nongki อื่นๆ หนองกี่ ตป04 8.11.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/15:18:00
10
nongki OTOP คำสั่งขับเคลื่อน และระเบียบชุมชนท่องเที่ยว อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:50:27
11
nongki ผู้นำ อช/อช หนองกี่ - ทะเบียน อช. 62-64 (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:38:41
12
nongki อื่นๆ ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่กันเงินไม่ทัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/14:44:04
13
nongki อื่นๆ หนองกี่ขอส่งเอกสารแนบกรณีกันเงินไม่ทัน ไม่มีไฟล์แนบ
2018-10-31/14:43:21
14
nongki ผู้นำ อช/อช หนองกี่ - ทะเบียน อช. 62-64 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/11:42:06
15
nongki PA test ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/15:33:35
16
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ต.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/10:09:55
17
nongki อื่นๆ หนองกี่-รายงานไหม ตค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/09:41:50
18
nongki การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองกี่ ส่งแบบรายงานหมู่บ้านเป้าหมายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/14:30:37
19
nongki กลุ่มออมทรัพย์ รายงานกิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชน นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/12:47:43
20
nongki โครงการ กข.คจ. ภาวะหนี้สิน กข.คจ. อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/11:47:02
21
nongki อื่นๆ ส่งรายละเอียดกันเงิน อ.หนองกี่ ไม่มีไฟล์แนบ
2018-10-11/10:32:03
22
nongki อื่นๆ แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:37:50
23
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/16:13:14
24
nongki กลุ่มออมทรัพย์ รายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนอำเภอหนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-26/16:09:35
25
nongki อื่นๆ หนองกี่-รายงานไหม ก.ย. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/10:25:47
26
nongki OTOP หนองกี่ - แบบสำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อมจะเข้าดำเนินการคัดสรร (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-14/09:56:57
27
nongki OTOP หนองกี่ - แบบสำรวจข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความพร้อมจะเข้าดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-12/15:20:53
28
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/13:08:59
29
nongki การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งรายงานรายได้สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/16:17:04
30
nongki อื่นๆ หนองกี่-รายงานไหม ส.ค. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-23/12:01:00

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ]