ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nongki การพัฒนาแผนชุมชน รายงานตำบลเป้าหมาย (บูรณาการแผนชุมชนฯ) อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/15:11:58
2
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ กพ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/14:36:23
3
nongki OTOP หนองกี่ - โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ เชิงการสร้างนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/15:40:13
4
nongki OTOP ฝากให้ หน.เดโช แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมรับ สตง (หนองกี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-12/10:58:09
5
nongki OTOP แบบตอบรับร่วมงานโอทอปสองแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-12/10:03:35
6
nongki อื่นๆ หนองกี่ - แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอด (SME Provincial Champions) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/13:33:43
7
nongki อื่นๆ ทำเนียบโฮมเสตย์ชุมชนท่องเที่ยว อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-31/15:35:10
8
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:21:18
9
nongki จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:17:56
10
nongki การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเสนอกลุ่มอาชีพ จากการสร้างอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/12:46:59
11
nongki ผู้นำ อช/อช แก้ไขชื่อผู้นำ อช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/13:40:38
12
nongki การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/15:18:37
13
nongki จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/16:27:12
14
nongki อื่นๆ แก้ไข อ.หนองกี่ รายงานความคืบหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/13:52:37
15
nongki อื่นๆ รายงานความคืบหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/12:52:04
16
nongki อื่นๆ โฮมสเตย์หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/11:31:15
17
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-24/14:58:11
18
nongki การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/13:47:00
19
nongki อื่นๆ หนองกี่ ตป04 22.11.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/14:04:16
20
nongki จปฐ.และ กชช.๒ ค แผนปฏิบัติการจปฐ. กชช.2ค อ.หนองกี่ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/14:06:54
21
nongki กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานต้นกล้ากองทุนแม่ฯปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/16:35:56
22
nongki OTOP สำรวจข้อมูลที่พักโฮมสเตย์ อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:34:00
23
nongki OTOP รายงานนำเสนอผู้ตรวจฯ กรมการพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/08:05:31
24
nongki OTOP ทบทวน 10 ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/15:20:43
25
nongki ผู้นำ อช/อช อช. 62-65 (แก้ไขล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/10:56:40
26
nongki อื่นๆ หนองกี่ ตป04 8.11.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/15:18:00
27
nongki OTOP คำสั่งขับเคลื่อน และระเบียบชุมชนท่องเที่ยว อ.หนองกี่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:50:27
28
nongki ผู้นำ อช/อช หนองกี่ - ทะเบียน อช. 62-64 (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:38:41
29
nongki อื่นๆ ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่กันเงินไม่ทัน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/14:44:04
30
nongki อื่นๆ หนองกี่ขอส่งเอกสารแนบกรณีกันเงินไม่ทัน ไม่มีไฟล์แนบ
2018-10-31/14:43:21

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]