ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
pakham การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) รายชื่อหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/10:28:42
2
pakham อื่นๆ ปะคำฝากข้อมูล e GP วัสดุลดความเหลื่อมล้ำไตรมาส2-38,400 บาท ให้น้องตุ้ม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/04:14:40
3
pakham การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เดือน ม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/09:47:09
4
pakham อื่นๆ ปะคำ-เชิญท่านพัฒนาการจังหวัดร่วมงานเปิดตัวบ้านเริงทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/10:56:57
5
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานผล OTOP นวัตวิถี ๑๐ มค ๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-14/06:35:14
6
pakham อื่นๆ ปะคำ-แบบรายงานความคืบหน้า OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ รายหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/23:51:13
7
pakham อื่นๆ ปะคำ-แบบรายงานงบหน้าผล OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/23:22:38
8
pakham กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปะคำ-รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมฦู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนธันวาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/09:43:43
9
pakham การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ธ.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/22:15:57
10
pakham การบริหารแผนงาน/โครงการ ปะคำ-แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรมฯ ๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-08/11:11:46
11
pakham การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-24/20:36:30
12
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานแผนผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/16:36:00
13
pakham อื่นๆ พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/16:30:04
14
pakham อื่นๆ ตป.04 (19 พ.ค.61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/12:56:45
15
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานโฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/22:20:14
16
pakham จปฐ.และ กชช.๒ ค ปะคำ-รายงานแผนบริหารจัดเก็บข้อมูลจปฐและกชช.2ค ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/17:42:49
17
pakham จปฐ.และ กชช.๒ ค ปะคำ-แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล จปฐและกชช2ค ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/17:41:53
18
pakham OTOP ปะคำ-รายงานการสำรวจข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/11:15:59
19
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งระเบียบและคำสั่ง OTOP นวัตวิถี ปรับปรุงล่าสุด (ยกเลิกที่ส่ง e report 5 พย 61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/12:15:56
20
pakham อื่นๆ รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:44:00
21
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานผลการดำเนินงานที่ขอกันเงิน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/12:16:37
22
pakham กลุ่มออมทรัพย์ ปะคำ-รายงานเป้าหมายออมทรัพย์ SSG 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/07:24:50
23
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งระเบียบและคำสั่ง OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-05/06:17:26
24
pakham กองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่อำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/09:48:39
25
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งเอกสารแนบสัญญาที่กันเงินไม่ทัน 11 สัญญา (ยังไม่สมบูรณ์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/06:11:00
26
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานแผนผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/15:35:47
27
pakham กลุ่มออมทรัพย์ ปะคำ-รายงานผลการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/21:09:59
28
pakham อื่นๆ ตป.04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/18:39:36
29
pakham การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ต.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/18:28:10
30
pakham กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปะคำ-รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมฦู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/09:27:30

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ]