ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
pakham การบริหารแผนงาน/โครงการ ปะคำ-แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรมฯ ๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-08/11:11:46
2
pakham การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-24/20:36:30
3
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานแผนผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/16:36:00
4
pakham อื่นๆ พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/16:30:04
5
pakham อื่นๆ ตป.04 (19 พ.ค.61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/12:56:45
6
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานโฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/22:20:14
7
pakham จปฐ.และ กชช.๒ ค ปะคำ-รายงานแผนบริหารจัดเก็บข้อมูลจปฐและกชช.2ค ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/17:42:49
8
pakham จปฐ.และ กชช.๒ ค ปะคำ-แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูล จปฐและกชช2ค ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/17:41:53
9
pakham OTOP ปะคำ-รายงานการสำรวจข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/11:15:59
10
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งระเบียบและคำสั่ง OTOP นวัตวิถี ปรับปรุงล่าสุด (ยกเลิกที่ส่ง e report 5 พย 61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/12:15:56
11
pakham อื่นๆ รายงานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อ.ปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:44:00
12
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานผลการดำเนินงานที่ขอกันเงิน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/12:16:37
13
pakham กลุ่มออมทรัพย์ ปะคำ-รายงานเป้าหมายออมทรัพย์ SSG 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/07:24:50
14
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งระเบียบและคำสั่ง OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-05/06:17:26
15
pakham กองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่อำเภอปะคำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/09:48:39
16
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งเอกสารแนบสัญญาที่กันเงินไม่ทัน 11 สัญญา (ยังไม่สมบูรณ์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/06:11:00
17
pakham อื่นๆ ปะคำ-รายงานแผนผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/15:35:47
18
pakham กลุ่มออมทรัพย์ ปะคำ-รายงานผลการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/21:09:59
19
pakham อื่นๆ ตป.04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/18:39:36
20
pakham การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ต.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/18:28:10
21
pakham กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปะคำ-รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมฦู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/09:27:30
22
pakham การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปะคำ-รายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-23/17:29:47
23
pakham ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำ อช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/09:58:22
24
pakham โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ.อำเภอปะคำ ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-17/12:01:09
25
pakham อื่นๆ ปะคำ-แก้ไขรายการงบหน้ากันเงินเหลื่อมปีของจังหวัด รายการที่ 2-11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/06:47:40
26
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งสัญญาจ้าง 11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/06:43:59
27
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งสัญญาจ้าง 10 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/06:43:16
28
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งสัญญาจ้าง 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/06:42:23
29
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งสัญญาจ้าง 8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/06:39:56
30
pakham อื่นๆ ปะคำ-ส่งสัญญาจ้าง 7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/06:38:54

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ]