ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
phutthaisong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สื่อประชาสัมพันธ์สัมมาชีพชุมชน ป 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-07/16:36:23
2
phutthaisong การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรรษการ ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/10:01:40
3
phutthaisong การพัฒนาแผนชุมชน รายงานบุรณาการแผนฯ งวด 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:14:18
4
phutthaisong การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันะธ์เดือนใมกราคม2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/10:57:42
5
phutthaisong อื่นๆ รายงานแผนผลประจำเดือนมกราคม2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/10:56:27
6
phutthaisong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ด้วยกองทุนแม่ เดือนมกราคม2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/10:55:40
7
phutthaisong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้า จปฐ. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/08:53:45
8
phutthaisong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งรายข้อมูลทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนอ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/09:31:40
9
phutthaisong OTOP รายงานรายได้ OTOP เดือนมกราคม 62(รด.3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/13:42:58
10
phutthaisong OTOP รายงานรายได้ OTOP เดือนมกราคม 62(รด.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/13:42:31
11
phutthaisong OTOP รายงานรายได้ผลิตภัณฑ์จากไหมเดือนมกราคม 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/13:41:09
12
phutthaisong จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้า จปฐ. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/08:52:24
13
phutthaisong OTOP KBO 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/11:32:00
14
phutthaisong OTOP KBO 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/11:32:00
15
phutthaisong OTOP KBO 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-15/11:31:58
16
phutthaisong อื่นๆ (แก้ไข)รายงานตวามคืบหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/16:07:12
17
phutthaisong อื่นๆ รายงานความคืบหน้าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/12:20:21
18
phutthaisong อื่นๆ สรุปรายงานผล ชุมชน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/08:32:35
19
phutthaisong OTOP รายงานสรุปชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/08:29:05
20
phutthaisong OTOP รายงานยอดจำหน่ายผลุิตภัณฑ์จากไหมเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/15:07:09
21
phutthaisong OTOP รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนธันวาคม 2561(แบบ3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/15:06:09
22
phutthaisong OTOP รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือนธันวาคม 2561(แบบ1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/15:05:36
23
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานทำงานเครือข่ายอาชีพฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/14:31:40
24
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเพิ้มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก้จนท.พัฒนาชึุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/14:29:17
25
phutthaisong กลุ่มออมทรัพย์ ส่งแผนปฎิบัติการตรวจสุขภาพ/รักษามาตรฐาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/14:17:33
26
phutthaisong การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันะธ์เดือนพ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/15:36:08
27
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดือนพ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:37:03
28
phutthaisong อื่นๆ รายงานแผนผลประจำเดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:30:59
29
phutthaisong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ด้วยกองทุนแม่ เดือนพ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:22:22
30
phutthaisong อื่นๆ ทดสอบระบบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:16:41

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]