ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานทำงานเครือข่ายอาชีพฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/14:31:40
2
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการเพิ้มประสิทธิภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก้จนท.พัฒนาชึุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/14:29:17
3
phutthaisong กลุ่มออมทรัพย์ ส่งแผนปฎิบัติการตรวจสุขภาพ/รักษามาตรฐาน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/14:17:33
4
phutthaisong การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันะธ์เดือนพ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/15:36:08
5
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดือนพ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:37:03
6
phutthaisong อื่นๆ รายงานแผนผลประจำเดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:30:59
7
phutthaisong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ด้วยกองทุนแม่ เดือนพ.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:22:22
8
phutthaisong อื่นๆ ทดสอบระบบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/14:16:41
9
phutthaisong อื่นๆ โฮมสเตย์ชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/14:07:51
10
phutthaisong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สัมมาชีพแก้ไข 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/11:57:20
11
phutthaisong กองทุนแม่ของแผ่นดิน แก้ไขใหม่ฯ_คำสั่งกองทุนแม่ฯอ.พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-14/14:05:21
12
phutthaisong OTOP รายงานสำรวจรายได้จากผลการดำเนินงานotopนวัตวิถี (ผู้ตรวจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/11:13:56
13
phutthaisong กลุ่มออมทรัพย์ รายงานกลุ่มออมทรัพย์ SSG ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/09:59:12
14
phutthaisong การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันะธ์เดือนตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/15:21:06
15
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดือนตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/13:20:45
16
phutthaisong กองทุนแม่ของแผ่นดิน คำสั่งเครือข่ายกองทุนแม่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/13:10:44
17
phutthaisong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ด้วยกองทุนแม่ เดือนตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/12:52:35
18
phutthaisong อื่นๆ รายงานแผนผลประจำเดือนตุลาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/12:51:17
19
phutthaisong อื่นๆ หนังสือเชิญเปิดหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/11:43:25
20
phutthaisong โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ.ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/09:37:34
21
phutthaisong กลุ่มออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/12:28:38
22
phutthaisong กลุ่มออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/12:27:42
23
phutthaisong โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-17/14:19:26
24
phutthaisong อื่นๆ รายงานงบประมาณรายจ่าย OTOP นวัตวิถี 61(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-12/10:25:42
25
phutthaisong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานครัวเรือนสัมมาชีพ 60 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-03/08:36:33
26
phutthaisong การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันะธ์เดือนกันยายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-24/15:25:34
27
phutthaisong กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ด้วยกองทุนแม่ เดือนกันยายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/15:44:33
28
phutthaisong อื่นๆ รายงานแผนผลประจำเดือนกันยายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/15:43:32
29
phutthaisong กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเดือนกันยายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/15:43:00
30
phutthaisong การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายชื่อสัมมาชีพชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-21/11:47:50

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ]