ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย(13 ธ.ค. 61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/11:24:42
2
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/09:38:46
3
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการตรวจราชการ ฯ พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/12:18:41
4
prakhonchai การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯปี 2562 และการยืมเงิน อ.ประโคนชัย ฝากให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/13:31:43
5
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย ( 6 ธ.ค. 61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-07/18:23:19
6
prakhonchai อื่นๆ แบบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-04/10:41:56
7
prakhonchai อื่นๆ บบสำรวจข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-04/10:37:30
8
prakhonchai กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์-พย 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/16:12:07
9
prakhonchai การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ อ.ประโคนชัย พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/16:03:23
10
prakhonchai กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมายหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/17:53:32
11
prakhonchai อื่นๆ เพิ่มเติม สำรวจโฮมเสตย์ 2 บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:50:39
12
prakhonchai OTOP แบบรายงานการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:56:21
13
prakhonchai อื่นๆ รายงานบ้านพักโฮมสเตย์อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/15:47:25
14
prakhonchai อื่นๆ ตรวจสอบ เช็ค คร.สัมมาชีพ 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/21:52:11
15
prakhonchai อื่นๆ สรุปผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/15:59:59
16
prakhonchai OTOP ทบทวน 10 ผลิตภัณฑ์ และจัดลำดับขายดี (ล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/20:46:31
17
prakhonchai อื่นๆ ระเบียบข้อบังคับบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโคกเพชรพัฒนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:09:02
18
prakhonchai อื่นๆ ระเบียบข้อบังคับบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสวรรค์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:08:41
19
prakhonchai อื่นๆ ระเบียบข้อบังคับบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตะลุ่งเก่า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:08:21
20
prakhonchai อื่นๆ ระเบียบข้อบังคับบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองโจรง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:07:54
21
prakhonchai อื่นๆ ระเบียบข้อบังคับบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:07:35
22
prakhonchai อื่นๆ ระเบียบข้อบังคับบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านแสลงโทน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:07:17
23
prakhonchai อื่นๆ ระเบียบข้อบังคับบริหารชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:06:54
24
prakhonchai อื่นๆ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ,คณะกรรมการกองทุนหนุนเสริม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/17:06:08
25
prakhonchai OTOP ทบทวน 10 ผลิตภัณฑ์ และจัดลำดับขายดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/14:52:16
26
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/13:51:29
27
prakhonchai อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเลื่อมปี 2561 ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/17:54:58
28
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการตรวจราชการ ฯ พช.6 เดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/15:43:36
29
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย (8 พ.ย.61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:48:30
30
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย (1 พ.ย.61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:48:12

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]