ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการตรวจราชการ ฯ พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-22/15:40:12
2
prakhonchai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้า จปฐ. 11กพ62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/14:08:50
3
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ(11 ก.พ. 62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/11:57:02
4
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย(7 ก.พ. 62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/11:56:40
5
prakhonchai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/11:27:18
6
prakhonchai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้วหน้าการจัดเก็บ จปฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/15:15:30
7
prakhonchai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้า จปฐ. 25 มค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-26/07:58:41
8
prakhonchai การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รายงานผลการตรวจราชการ ฯ พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/17:39:57
9
prakhonchai การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 62 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/17:33:24
10
prakhonchai การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯปี 2562 และการยืมเงิน อ.ประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:55:34
11
prakhonchai กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ม.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:45:20
12
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการตรวจราชการ ฯ พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:45:08
13
prakhonchai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/13:53:14
14
prakhonchai อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพชุมชนอำเภอประโคนชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/16:24:44
15
prakhonchai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/16:35:33
16
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/11:34:48
17
prakhonchai อื่นๆ ผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี (แบบ1และแบบ2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/11:57:59
18
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย (10 ธ.ค.62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/11:44:44
19
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย (3 ธ.ค.62) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/11:44:20
20
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/14:10:15
21
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/14:09:57
22
prakhonchai กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ธค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/16:07:44
23
prakhonchai การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ อ.ประโคนชัย ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/15:54:12
24
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย (20 ธ.ค. 61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-21/13:34:27
25
prakhonchai อื่นๆ คำกล่าวรายงาน บ้านบุ ม.5 ต.จรเข้มาก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-19/12:14:57
26
prakhonchai อื่นๆ คำกล่าวรายงาน บ้านบุ ม.5 ต.จรเข้มาก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-19/12:14:46
27
prakhonchai อื่นๆ รายงาน ตป.04 ประโคนชัย(13 ธ.ค. 61) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/11:24:42
28
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเดือนธันวาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/09:38:46
29
prakhonchai อื่นๆ รายงานผลการตรวจราชการ ฯ พช.6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/12:18:41
30
prakhonchai การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯปี 2562 และการยืมเงิน อ.ประโคนชัย ฝากให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/13:31:43

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]