เรื่อง  ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านโนน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง

รายละเอียด  29 กันยายน 2559 นายนที บุญวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองแวง) ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านโนน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของบ้านโนน พิจารณาเลือก นางนงคาร อุทัยศรี เป็นผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของหมู่บ้าน


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนฯ
2
ที่ประชุมสมาชิก เลือกนางนงคาร อุทัยศรี

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook