เรื่อง  ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านแก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง

รายละเอียด  6 ตุลาคม 2559 นายนที บุญวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองแวง) ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้านแก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ร่วมประชุมคัดเลือก
2
สมาชิกกองทุนฯ ให้ความร่วมมือ

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook