เรื่อง  ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้าน ก.ม.ศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง

รายละเอียด  8 ตุลาคม 2559 นายนที บุญวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองแวง) ร่วมประชุมคัดเลือกผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บ้าน ก.ม.ศูนย์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประชุมสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของบ้านโนน พิจารณาเลือก นางแสงเดือน เวหน เป็นผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของหมู่บ้าน


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ร่วมประชุมคัดเลือก
2
สมาชิกคัดเลือก นางแสงเดือน เวหน

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook