เรื่อง  ประชุมคัดเลือกคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลกู่สวนแตง

รายละเอียด  10 ตุลาคม 2559 นายนที บุญวิจิตร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลกู่สวนแตง) ร่วมประชุมคัดเลือกคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลกู่สวนแตง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ประชุมคัดเลือกคณะทำงานฯ ตำบลกู่สวนแตง
2
บันทึกภาพหมู่คณะทำงานฯ ตำบลกู่สวนแตง

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook