เรื่อง  โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 ผู้จัดการตำบล

รายละเอียด  นางสาวพิลาฏลักษณ์ พินิจนรชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.นางรอง ร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2561 ผู้จัดการตำบล ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
1
2
2
3
3
4
4

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook