เรื่อง  ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.ปี 2561

รายละเอียด  นางสาวพิลาฏลักษณ์ พินิจนรชาญ พัฒนากรผู้ประสานตำบลหัวถนน ตำบลลำไทรโยง ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินการจัดเก็บ จปฐ.ปี 2561


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.ลำไทรโยง ส่ง จปฐ. 61 190 เล่ม
2
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.หัวถนน ส่ง จปฐ. 61 104 เล่ม

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook