เรื่อง  ร่วมเป็นวิทยากรและเปิดศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์

รายละเอียด  @บุรีรัมย์@ สพอ.นางรอง วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุรพันธ์ สุริยพันตรี พัฒนาการอำเภอนางรอง มอบหมายให้นางสาวพิลาฎลักษณ์ พินิจนรชาญ นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรและเปิดศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยายพิมพ์


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
1
2
2
3
3

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook