เรื่อง  ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บ ต.หัวถนน ประจำปี 2561 ณ บ้านดอนยาว ต.หัวถนน

รายละเอียด  @บุรีรัมย์@ #สพอ.นางรอง# 12 ธ.ค.60 วลา 09.00-15.00 น.ส.พิลาฏลักษณ์ พินิจนรชาญ พัฒนากร ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บ ต.หัวถนน ประจำปี 2561 ณ บ้านดอนยาว ต.หัวถนน


รายละเอียดกิจกรรม
ลำดับ
รูปภาพประกอบ
รายละเอียด
1
1
2
2

แสดงความคิดเห็น :


ชื่อ
ความคิดเห็น :
 

Share/comment ผ่าน facebook